Yıl 2013 – Cilt 5 – Sayı 2

Yıl 2013 – Cilt 5 – Sayı 2

Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar Siyasetin Cinsiyeti ve Feminist Hareketler

2022-07-27T23:42:01+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Kitap Eleştirisi Yazar/lar: Beyhan YENİ Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarih: 1 Aralık 2013 Eril tahakkümün kamusal alandan dışlamaya çalıştığı kadınların mücadele tarihini bütüncül bir araştırma ile ele alan, geçtiğimiz yıl İletişim Yayınları’ndan çıkan Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, dünya siyasi tarihinde cinsiyetçi uygulamaları gözler önüne serer. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar kitabı Serpil Sancar’ın detaylı bir feminist literatür taramasından sonra feminist alan yazının temelleri ile Türk Modernleşme döneminin adeta bilinmeyenini çıkarmak ya da gösterileni doğru okumak [...]

Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar Siyasetin Cinsiyeti ve Feminist Hareketler2022-07-27T23:42:01+03:00

Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma ve Kadın

2022-07-24T02:57:15+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Arzu İrge ÖZYOL Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Doktora Programı Mezunu Tarih: 1 Aralık 2013 Bu posterin amacı geleneksel toplumsal rolleri nedeniyle çevresel yetkinlik sahibi olan kadınların profesyonel çevre yönetimine katılımlarının öneminin vurgulanması ve 1992 ile 2012 arasında “kadın- çevre” ilişkisinde yaşanan değişimin değerlendirilmesidir. Makalenin yazımı sırasında kullanılan yöntem ilgili ikinci el kaynakların taranmasıdır. Bu kaynaklar arasında, cinsiyet eşitliği ve çevreye ilişkin olarak seçilen kaynaklar, cinsiyet eşitliği ve çevre politikalarına ilişkin dokümantasyon ve uluslararası kurumlara ait resmi kayıtlar yer [...]

Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma ve Kadın2022-07-24T02:57:15+03:00

Zorla Güzellik: Recep İvedik Serisinde Bedensel Güzellik ve Çirkinlik

2022-07-24T02:48:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Dilara GÜRYUVA Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Mezunu Tarih: 1 Aralık 2013 Bu çalışmanın amacı Batı merkezli kapitalist ekonomi ve toplumsal cinsiyet kalıpları tarafından şekillendirilmiş yaygın güzellik idealinin ve bu idealin sınırlarını çizen çirkinlik olgusunun, çok sayıda izleyiciye ulaşmış bir güldürü olan Recep İvedik serisinde nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılan içerik analizi, filmin bedensel çirkinliği gülünç ilan edip yererek norm dışına ittiğini; bedensel güzelliği ise prestij ve başarı gibi yan anlamları ile [...]

Zorla Güzellik: Recep İvedik Serisinde Bedensel Güzellik ve Çirkinlik2022-07-24T02:48:49+03:00

Homofobi Olarak Erkeklik: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşasında Korku, Utanç ve Sessizlik

2022-07-24T02:40:53+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Michael S KİMMEL Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Aralık 2013 Erkeklik toplumsal, kültürel ve tarihsel koşulların ürünüdür ve bir toplumsal inşadır. Hem zamansal, hem de kültürel ve toplumsal farklılıklar gösterir. Bu nedenle bireysel ve kolektif olarak değişme potansiyeli barındırır. Homofobi, erkekliğin –ve bu yazıda ele alınan örnek olan Amerikan erkekliğinin- kültürel tanımını örgütleyen ataerkilliğin merkezinde yer alan ilkelerden biridir. Erkekler, diğer erkekler tarafından “kadınsı” olarak değerlendirilerek alaya alınmaktan korkarlar; ancak kendileri de öteki erkekleri böyle değerlendirmekten kaçınmazlar genelde. Böylece dışlayıcı, [...]

Homofobi Olarak Erkeklik: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşasında Korku, Utanç ve Sessizlik2022-07-24T02:40:53+03:00

Deli Kadın Hikayeleri’nde Deliren

2022-07-27T23:36:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Kitap Eleştirisi Yazar/lar: Emine GÜNEŞ Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü Tarih: 1 Aralık 2013 Ölüm ile yaşam arasında bocalayarak delirme noktasına gelen kadınlarla, delirme sonrasında katmanlı bir köprü kurar anlatıcı. Kadınların delilikleri onları bu dünyadan ayırmak ister gibidir. Ayırır da. Kendini tavana asarak, tıraş bıçağıyla bileklerini keserek, pencereden atlayarak, çıkardığı yangında yanarak; öte yandan erkekler tarafından yaşamları sonlandırılan kadınların bu dünyadan ayrılışlarına tanıklık ederiz. Bu ayrılış sürecindeki ruhsal gerilimin sakin, yalın anlatısı, okura ulaştığında tersyüz olur; derine, en derine uzanarak okurda sarsıntı yaratır. Bu öyküler ilk [...]

Deli Kadın Hikayeleri’nde Deliren2022-07-27T23:36:49+03:00

Arno Gruen’in Analizlerinde İnsandaki Yıkıcılığın Sosyo-Patolojik Bir Kaynağı Olarak Aile

2022-08-05T16:14:33+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İlknur MEŞE Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Aralık 2013 Toplumumuzda annelik ve babalık rolleri idealleştirilmiştir. Bu idealleştirme daha küçükken çocuğun zihnine yerleştirildiği için çocuklar anne-babalarının kendilerine yaşattıkları olumsuz deneyimleri yok sayarak onları sevmeye devam ederler. Büyüklerin “ata” olarak öğretildiği sosyalleşme süreci çocuğun kendi deneyimlerini ve benliğini yaratmasını engellemekle kalmaz, gerçeklik algısını da bozar. Kötü anne baba veya ata, idealleştirme yoluyla “iyi” olarak görülür. Bu sadece aile büyükleriyle kalmaz siyasi, tarihi veya dini daha birçok şahsiyeti ve iktidarı da içine [...]

Arno Gruen’in Analizlerinde İnsandaki Yıkıcılığın Sosyo-Patolojik Bir Kaynağı Olarak Aile2022-08-05T16:14:33+03:00

Hannah Arendt’ten Furuğ Ferruhzad’a Bakmak Esaretten Özgürlüğe Açılan Pencere:Furuğ Ferruhzad Şiiri

2022-07-24T02:06:10+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Melike DİLER Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Tarih: 1 Aralık 2013 Bu çalışmada, 1967 yılında otuz iki yaşındayken yeryüzüne veda eden İranlı şair Furuğ Ferruhzad'ın şiir-yaşamının, Hannah Arendt'in Vita Activa kavramsallaştırmasının üç etkinliğinden biri olan siyasi eylem'e denk geldiği ileri sürülmektedir. Söz konusu iddia, feminist yazarlar tarafından kaleme alınan Hannah Arendt yorumlarının yardımıyla örülecek kozadan, Furuğ Ferruhzad'ın şiir-yaşamına, yaşam hikâyesi ve seçilmiş şiirlerinin telaffuzu vasıtasıyla edilecek tanıklıkla ispatlanmaya çalışılacaktır. Konuşan eylem, parya, parvenu, yeryüzü ayetleri, ızdırap [...]

Hannah Arendt’ten Furuğ Ferruhzad’a Bakmak Esaretten Özgürlüğe Açılan Pencere:Furuğ Ferruhzad Şiiri2022-07-24T02:06:10+03:00

Olağanüstü Savaşın, Olağanlaşan Barışı: Kadınların Gözünden Barış Süreci

2022-07-24T01:58:08+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Zehra YILMAZ Van Yüzüncüyıl Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Tarih: 1 Aralık 2013 Kadınların savaştan nasıl zarar gördüğü, bu zararın nasıl telafi edilebileceği ve kadınları da içeren bir barışın nasıl tesis edilebileceği tartışılmaktadır. Çıkışsız görünen savaş sarmalından tek bir formülle çıkmak mümkün görünmezken barışı olağanlaştırmanın en mümkün yolu daha çok biraraya gelip konuşmak, her boyutuyla barışı ele almak gibi görünüyor. Yani şimdilik barışı konuşmaya başlamanın kendisi oldukça somut bir eylem gibi duruyor. Elinizdeki bu söyleşi de 2004 yılından bu yana Van’da faaliyet [...]

Olağanüstü Savaşın, Olağanlaşan Barışı: Kadınların Gözünden Barış Süreci2022-07-24T01:58:08+03:00

Barış, Ne Zaman? Üç Ülkede Kadınların Barış Anlaşmaları Sonrası Deneyimleri: Kuzey İrlanda’da, Bosna Hersek’te ve İsrail-Filistin’de Kadınların Barış Umutlarına Ne Oldu?

2022-07-24T01:51:00+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Cynthia COCKBURN Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tarih: 1 Aralık 2013 Barış ele geçmezdir. Gerçek anlamıyla elimizden kaçıyor olmasını kastetmiyorum; barışın geldiğini düşünürüz fakat sonra savaş geri döner. Tabi genelde bu böyledir. Fakat kastettiğim bu değil. Hangi koşullar altında barış zamanının geldiğinden emin olduğumuza karar vermenin zor olduğunu söylemek istiyorum. 1995–1996 yıllarında barış yanlısı kadınlarla görüşmeler yapmak için Bosna Hersek, Kuzey İrlanda ve İsrail-Filistin'e gittim. Barış anlaşmalarının gündemde olduğu bir dönemdi. 2012 yılı başlarında ilk başta görüştüğüm kadınlardan bulabildiğim kadarını [...]

Barış, Ne Zaman? Üç Ülkede Kadınların Barış Anlaşmaları Sonrası Deneyimleri: Kuzey İrlanda’da, Bosna Hersek’te ve İsrail-Filistin’de Kadınların Barış Umutlarına Ne Oldu?2022-07-24T01:51:00+03:00

İsrail ve Batı Şeria’da Kadınların Siyasal Hareketleri: Meydan Okuyan iç Tartışmalar

2022-07-24T01:44:20+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Giulia DANİELE Sant’Anna School of Advanced Studies (Italy) and University of Exeter (UK) Tarih: 1 Aralık 2013 İsrail ve Batı Şeria'da Kadınların Siyasal Hareketleri: Meydan Okuyan iç Tartışmalar İsrail Filistin savaşı bağlamında, kadın aktivistlerin dışlayıcı etnik milliyetçiliğe dayalı kimlikleri feminist ve barış odaklı yaklaşımlar yoluyla aşmak için oynadığı rol, akademi ve taban örgütlenmesi aktivizmlerinin temel meselesidir. Bilhassa bu makale, Filistinli ve İsrailli Yahudi kadınların hem kendi toplumlarında hem de ortak projelerinde deneyimledikleri insiyatiflere, en iyi bilinen örneklerinden biri, Jerusalem Link’e odaklanmaktadır. Yine [...]

İsrail ve Batı Şeria’da Kadınların Siyasal Hareketleri: Meydan Okuyan iç Tartışmalar2022-07-24T01:44:20+03:00
Go to Top