• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Arzu İrge ÖZYOL
    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Doktora Programı Mezunu

  • Tarih: 1 Aralık 2013

Bu posterin amacı geleneksel toplumsal rolleri nedeniyle çevresel yetkinlik sahibi olan kadınların profesyonel çevre yönetimine katılımlarının öneminin vurgulanması ve 1992 ile 2012 arasında “kadın- çevre” ilişkisinde yaşanan değişimin değerlendirilmesidir. Makalenin yazımı sırasında kullanılan yöntem ilgili ikinci el kaynakların taranmasıdır. Bu kaynaklar arasında, cinsiyet eşitliği ve çevreye ilişkin olarak seçilen kaynaklar, cinsiyet eşitliği ve çevre politikalarına ilişkin dokümantasyon ve uluslararası kurumlara ait resmi kayıtlar yer almaktadır. Bu makalede, kadın-çevre etkileşimi, anahtar sözcükler başlığı altında belirtilen toplumsal cinsiyet, eko-feminizm, sürdürebilirlik gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Çevre Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çevresel Adalet, Eko feminizm, Sürdürülebilir Kalkınma

Arzu İrge ÖZYOL  
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Doktora Programı Mezunu