Kurullar

Editörler

 • Elif E. Akşit, Ankara Üniversitesi

 • Ezgi Sarıtaş, Ankara Üniversitesi

Editör Yardımcıları

 • Gülçin Özge Tan, Ankara Üniversitesi

 • Arife Hümeyra Hüsmen, Gaziantep Üniversitesi

 • Damla Nur Uygun, Ankara Üniversitesi

Yayın Kurulu

 • Eda Acara, Bakırçay Üniversitesi

 • Hilal Arslan, Hacettepe Üniversitesi

 • Akça Ataç, Çankaya Üniversitesi

 • Reyhan Atasü, Hacettepe Üniversitesi

 • Neslihan Demirkol, Münster Üniversitesi

 • Esra Gedik, Bozok Üniversitesi

 • Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi

Danışma Kurulu

 • Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi, emekli

 • Alev Özkazanç, Ankara Üniversitesi, emekli

 • Emel Memiş, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • Elifhan Köse, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 • İsenbike Togan, ODTÜ, emekli

 • Serpil Sancar, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, emekli

 • Hülya Demirdirek, Kadın Çalışmaları Derneği

 • Ayça Kurtoğlu, Acıbadem Üniversitesi

 • Zehra Yılmaz, Yüzüncüyıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Ruken Öztürk, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Uluslararası Danışma Kurulu

 • Amy Mills, University of Texas at Austin

 • Banu Gökarıksel, University of North Carolina At Chapel Hill

 • Krassimira Daskalova, St. Kliment Ohridski University of Sofia

 • Leila Harris, University of British Columbia

 • Maria Tamboukou, East London University

 • Teresa Heffernan, Saint Mary’s University