Yazı Biçimi

 

Yazım Kuralları ve Anlatım

Yazım kuralları için Türk Dil Kurumu’nun internet sitesinde erişilebilir olan esaslar benimsenmelidir. Yazarlar akıcı, sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya gösterilmelidir. Gereksiz sözcük kullanımından, devrik ve edilgen cümlelerden mümkün olduğunca kaçınmalıdırlar. Editörler, gerektiği takdirde yazının yazım ve anlatım kurallarına uygun biçimde yeniden kaleme alınmasını isteyebilirler. Yazım ve anlatım kurallarına uygun biçimde kaleme alınmamış yazılar yayımlanmayacaktır.

Biçim

 • Yazı “Word for Windows”un değişik versiyonlarında (Word 2.0-7.0), Apple Macintosh’ta hazırlanıyorsa Microsoft World’ün değişik versiyonlarında .doc veya .odt uzantısı ile kaydedilmiş olarak yollanmalıdır.
 • Yazının ana bölümlerinde 12 punto, sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünün ve Times (New Roman) karakterinin kullanılması gerekmektedir. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama işaretlerinden sonra gelecektir. 
 • Ana metinde iki satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Paragraflar birbirine bitişik ve ilk satırı içeride, başlıklar küçük harfle ve numaralandırılmamış olmalıdır.
 • İlk alt başlıklar 12 punto kalın harflerle ve sola bitişik, takip eden metin de ilk paragrafta sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • İkinci alt başlıklar 12 punto kalın harflerle, italik ve bir girinti içeride, takip eden metinin ilk satırı da aynı hizadan girintiyle başlamalıdır. Başlıktan önce bir, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Alıntılar da esas metin gibi 12 punto düz Times New Roman olmalı, kısa ise metin içinde çift tırnağa alınmalı, 30 kelimeden uzunsa blok halinde bir tab içerde olmalı ve tırnağa alınmamalıdır.
 • Yüzyıllar “on dokuzuncu yüzyıl” gibi yazıyla, 1950’ler, 1850’ler, “elliler” diye değil rakamla ve burada yazıldığı gibi kesme işaretiyle ifade edilmelidir. 1945’te gibi ibareler burada olduğu gibi kesme işaretiyle belirtilmelidir. 100’den küçük sayılar harfle, büyük sayılar rakamla ifade edilmelidir.
 • Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce 150 kelime, 10 puntoluk iki öz bulunmalıdır. Her iki dilde de beş tane anahtar sözcük eklenmelidir.
  Kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.

 

Atıf ve Kaynakça

Fe Dergi on üçüncü sayısından itibaren makale Chicago Stil El Kitabı 15. versiyonun “yazar-tarih” stilini kullanmaktadır.

 • Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadına göre, alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • Kaynakçada yer alan web siteleri, bağlantılardan arındırılmalıdır.
 • Kaynakça metinde atıf yapılan tüm kaynakları içermeli ve sonnottan sonra başlamalıdır.
 • Kaynakça maddeleri numaralandırılmamalıdır.  
 • Aynı kaynağa, arka arkaya iki kez atıfta bulunulduğunda Türkçe yazılarda age., İngilizce yazılarda ibid. kısaltması kullanılabilir. Eğer sayfa numarası değişiyorsa, kısaltmanın sonuna virgülü takiben yeni sayfa numarası eklenmelidir.
 • Kaynaklara metin içinde aşağıdaki biçimde atıfta bulunulmalıdır:
  • (Soyisim Tarih, sayfa numarası)
 • Kaynaklar kaynakçada aşağıdaki biçimde yer almalıdır:
  • Soyisim, İsim. Eser Adı (Yer: Yayıncı, Tarih).

Kitap

Metin içinde

Tek yazar
(Stewart 2003, 5)

Çok yazar
(Bora ve Günal 2002)

Kaynakçada

Stewart, Victoria. Women’s Autobiography: War and Trauma (Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2003).

Dört ve daha fazla yazar olduğunda sadece ilk yazar et. al. olarak, birden çok referans verildiğinde noktalı virgülle ayrılmış olarak parantez içine alınmalıdır.

Yazarsız kitap

​​Türkiye Karayolları Haritası 1996 (İstanbul: İki Nokta Yapım, 1995).

Çeviri kitap

Butler, Judith. Cinsiyet Belası, çev. Başak Ertür (İstanbul: Metis, 2008). 

Derleme kitap

Bora, Aksu ve Asena Günal (ed.). 90’larda Türkiye’de Feminizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002).

Kitap bölümü

Chatterjee, Partha. “The Nationalist Resolution of the Women’s Question,” Recasting Women: Essays in Indian Colonial History ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1990), 233-253.

Dergide makale

Herring, Gina. “The Beguiled: Misogynyist Myth or Feminist Fable?” Literature Film Quarterly 26, no. 3 (1998): 214-219.

Elektronik dergide makale

Akşit, Elif Ekin. “Girls Walking as History Making,” Immediacy , 3 no. 1 (2001). http://www.newschool.edu/mediastudies/immediacy/archives/01/memory2001/aksit/askit.htm

Gazete makalesi – yazarsız

Chicago Tribune, “Gun Injuries Take Financial Toll on Hospitals,” sec. 1, February 24, 1994.

Gazete makalesi – elektronik ortamdan

Çetik, Arzu, Turan Gültekin ve Yavuz Kuşdemir, “Erdoğan: En Az Üç Çocuk Doğurun,” Hürriyet e-Gazetesi, 7 Mart 2008, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-en-az-uc-cocuk-dogurun-8401981 (Son erişim tarihi 16.09.2022)

Rapor

Kadın Dayanışma Vakfı. Kadınların Erkek Şiddeti Karşısında Mücadele Deneyimleri. Yıllık rapor, 2021.

https://www.kadindayanismavakfi.org.tr/yayinlar/kadin-dayanisma-vakfi-kadin-danisma-merkezi-2021-faaliyet-raporu/ (Son erişim tarihi 16.09.2022)

Web sitesi

Mor Çatı, Web sitesi,

https://morcati.org.tr/ (Son erişim tarihi 16.09.2022)

Figürler ve Tablolar

Tüm figür ve tablolar numaralandırılmış olmalıdır. Figür ve tabloların altında açıklayıcı bilgi bulunmalıdır.

Figürler yüksek çözünürlüklü olmalıdır. 

Kullanılan figür yazara ait değilse, teliften cayma bildirimi yazarlar tarafından edinilmeli ve çalışma yayımlanmadan önce Fe Dergi’yle paylaşılmalıdır.

Bir kaynaktan alınan görsellerin altında: Yazar, tarih, sayfa numarası verilmelidir.

Sanat eserlerinin altında sanatçının ismi, eserin adı (tırnak içinde), üretim yeri ve tarihi, hangi kurum tarafından korunduğu bilgisi verilmelidir.

Örnek

Görsel 1: Guerilla Girls. Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum? (New York: Met Museum, 1989)