• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Michael S KİMMEL
    Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

  • Tarih: 1 Aralık 2013

Erkeklik toplumsal, kültürel ve tarihsel koşulların ürünüdür ve bir toplumsal inşadır. Hem zamansal, hem de kültürel ve toplumsal farklılıklar gösterir. Bu nedenle bireysel ve kolektif olarak değişme potansiyeli barındırır. Homofobi, erkekliğin –ve bu yazıda ele alınan örnek olan Amerikan erkekliğinin- kültürel tanımını örgütleyen ataerkilliğin merkezinde yer alan ilkelerden biridir. Erkekler, diğer erkekler tarafından “kadınsı” olarak değerlendirilerek alaya alınmaktan korkarlar; ancak kendileri de öteki erkekleri böyle değerlendirmekten kaçınmazlar genelde. Böylece dışlayıcı, baskıcı ve homofobik erkekliklerin inşa edilmesine katkıda bulunurlar. Bu yazı, Amerikan erkekliklerine odaklanırken, homofobinin erkekliklerin toplumsal inşa süreçlerindeki rolünü eleştirel bir biçimde tartışmakta ve erkeklerin içerme, eşitlik ve adalet siyasetlerine yönelerek toplumsal cinsiyet mücadelesine katılmalarını önermektedir.

Erkeklik, erkekliklerin toplumsal inşası, homofobi, erkeklikler, erkeklik incelemeleri

Michael S KİMMEL  
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü