• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Melike DİLER
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

  • Tarih: 1 Aralık 2013

Bu çalışmada, 1967 yılında otuz iki yaşındayken yeryüzüne veda eden İranlı şair Furuğ Ferruhzad’ın şiir-yaşamının, Hannah Arendt’in Vita Activa kavramsallaştırmasının üç etkinliğinden biri olan siyasi eylem’e denk geldiği ileri sürülmektedir. Söz konusu iddia, feminist yazarlar tarafından kaleme alınan Hannah Arendt yorumlarının yardımıyla örülecek kozadan, Furuğ Ferruhzad’ın şiir-yaşamına, yaşam hikâyesi ve seçilmiş şiirlerinin telaffuzu vasıtasıyla edilecek tanıklıkla ispatlanmaya çalışılacaktır.

Konuşan eylem, parya, parvenu, yeryüzü ayetleri, ızdırap

Melike DİLER  
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı