• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Kitap Eleştirisi

  • Yazar/lar: Beyhan YENİ
    Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

  • Tarih: 1 Aralık 2013

Eril tahakkümün kamusal alandan dışlamaya çalıştığı kadınların mücadele tarihini bütüncül bir araştırma ile ele alan, geçtiğimiz yıl İletişim Yayınları’ndan çıkan Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, dünya siyasi tarihinde cinsiyetçi uygulamaları gözler önüne serer. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar kitabı Serpil Sancar’ın detaylı bir feminist literatür taramasından sonra feminist alan yazının temelleri ile Türk Modernleşme döneminin adeta bilinmeyenini çıkarmak ya da gösterileni doğru okumak adına yapmış olduğu heyecan verici bir çalışma. Sancar, 1945-1965 Türkiye’sine o dönemin ruhunu anlamak için dönemin yeni moda entelektüel faaliyeti olarak yorumladığı günlük gazeteleri tarayarak feminist perspektifle cevap verir. Ele aldığı dönem siyasi aktörlerin Türkiye Modernleşmesinin Erken Dönemini ulus-devlet paradigması ile ve bu yeni devletin prototipini örnek aileler kurarak ve kurulan yeni aile modellerini kurumsal rol modellerine dönüştürerek yaptıklarını tespit eder. Sancar’ın yapmış olduğu bu tespit altmış yaş ve üzeri vatandaşların da belleklerine dokunur. Aslında bir önceki dönemin kalıntılarının, yani Osmanlı son dönem modernleşmesinin erken Cumhuriyet dönemini şekillendirdiği cinsiyetçi rejimin ta kendisi olduğunu söyler. Sancar bunu söylerken hiç de haksız değildir, siyasette cinsiyetçilik konusunda araştırma yapan feminist ortak aklın bir uyumunu da bizlere görünür kılar.

modernleşme, devlet, feminizm

Beyhan YENİ  
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi