• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Dilara GÜRYUVA
    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Mezunu

  • Tarih: 1 Aralık 2013

Bu çalışmanın amacı Batı merkezli kapitalist ekonomi ve toplumsal cinsiyet kalıpları tarafından şekillendirilmiş yaygın güzellik idealinin ve bu idealin sınırlarını çizen çirkinlik olgusunun, çok sayıda izleyiciye ulaşmış bir güldürü olan Recep İvedik serisinde nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılan içerik analizi, filmin bedensel çirkinliği gülünç ilan edip yererek norm dışına ittiğini; bedensel güzelliği ise prestij ve başarı gibi yan anlamları ile ilişki içinde sunduğunu ortaya koymaktadır. Recep İvedik serisi, bir kadının ve bir erkeğin nasıl görünmesi gerektiğini belirleyen yaygın güzellik idealini destekleyen bir anlatıdır.

Popüler Sinema, Komedi, Recep İvedik, Güzellik, Çirkinlik

Dilara GÜRYUVA  
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Mezunu