• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Giulia DANİELE
    Sant’Anna School of Advanced Studies (Italy) and University of Exeter (UK)

  • Tarih: 1 Aralık 2013

İsrail ve Batı Şeria’da Kadınların Siyasal Hareketleri: Meydan Okuyan iç Tartışmalar İsrail Filistin savaşı bağlamında, kadın aktivistlerin dışlayıcı etnik milliyetçiliğe dayalı kimlikleri feminist ve barış odaklı yaklaşımlar yoluyla aşmak için oynadığı rol, akademi ve taban örgütlenmesi aktivizmlerinin temel meselesidir. Bilhassa bu makale, Filistinli ve İsrailli Yahudi kadınların hem kendi toplumlarında hem de ortak projelerinde deneyimledikleri insiyatiflere, en iyi bilinen örneklerinden biri, Jerusalem Link’e odaklanmaktadır. Yine de, mevcut durum çatışmayı uygulanabilir bir çözüme götürme amacındaki alternatif politik eylemlilikleri bağlamlama oturtabilmenin önünde tartışmalı engelleri göz önüne seriyor. Her ne kadar kadın aktivistler, çatışan anlatılar arasında eşitlikçi ve dialoğa dönük ilişkiler kurmaya çabalasalar da, son on senede bu tür ilişki anları, “işgalci” ve “işgal olunan” arasındaki iç asimetrileri üretmeye devam etmiştir. Bu devamlılık, İsrail’in silahli işgalini sonlandıracak ortak bir öneri geliştirememiş ve dolayısıyla, çatışmanın adil şekilde çözüme ulaşmasını sağlayamamıştır.

İsrail/Filistin, etnik milliyetçilik, ordu işgali, çatışma çözümü, feminizm

Giulia DANİELE  
Sant’Anna School of Advanced Studies (Italy) and University of Exeter (UK)