• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Zehra YILMAZ
    Van Yüzüncüyıl Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

  • Tarih: 1 Aralık 2013

Kadınların savaştan nasıl zarar gördüğü, bu zararın nasıl telafi edilebileceği ve kadınları da içeren bir barışın nasıl tesis edilebileceği tartışılmaktadır. Çıkışsız görünen savaş sarmalından tek bir formülle çıkmak mümkün görünmezken barışı olağanlaştırmanın en mümkün yolu daha çok biraraya gelip konuşmak, her boyutuyla barışı ele almak gibi görünüyor. Yani şimdilik barışı konuşmaya başlamanın kendisi oldukça somut bir eylem gibi duruyor. Elinizdeki bu söyleşi de 2004 yılından bu yana Van’da faaliyet gösteren Van Kadın Derneği’nden iki aktivist kadın olan Zozan Özgökçe ve Belde Bayındırli ile barışı konuşmak üzere yapılan öyle bir konuşma denemesi.

Barış, savaş, süreç, Kürt, kadın, Van

Zehra YILMAZ  
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü.