Yıl 2017 – Cilt 9 – Sayı 1

Yıl 2017 – Cilt 9 – Sayı 1

“Kadınlık Yalnız Meyve Değildir”: Kadınlar Dünyası Dergisinin Başyazılarında Kadın Kategorisinin İnşası

2022-08-05T12:55:50+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özge ÖZDEMİR Tarih: 1 Ocak 2017 Bu çalışma, II. Meşrutiyet döneminde kadın hakları taleplerini söze dökmek amacıyla yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisinde kadın kimliğinin nasıl inşa edildiğine bakmaktadır. Bunun için Kadınlar Dünyası dergisinin günlük olarak çıkarılan ilk 100 sayısının Kadınlar Dünyası imzalı başyazıları incelenmiştir. Joan W. Scott'ın önerdiği yöntem ve çerçeve ile kadınların tarihini yazabilmek için öncelikle kadın kategorisinin tarihini yazmak gerekliliği bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu amaçla, Kadınlar Dünyası dergisi yazarlarının kendilerini ve kadınlıklarını tanımlarken hangi kavramlara ve pratiklere başvurduklarına bakmanın önemli olacağı [...]

“Kadınlık Yalnız Meyve Değildir”: Kadınlar Dünyası Dergisinin Başyazılarında Kadın Kategorisinin İnşası2022-08-05T12:55:50+03:00

Şiddet Gören Kadınların Sığınmaevlerine Erişimini Engelleyen Etmenler

2022-08-01T00:42:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Selda Taşdemir AFŞAR Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Aylin Görgün BARAN   Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Canan KOCA   Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tarih: 1 Ocak 2017 Şiddet gören kadının şiddet ortamından uzaklaşabilmesi için şiddete müdahale hizmeti olarak kabul edilen sığınmaevlerinin açılması ve sığınmaevlerinin ulaşılabilir olması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, şiddet gören kadının sığınmaevine erişimi sürecinde karşılaştığı sorunların neler olduğunun belirlenmesini ve bu engellerin ortadan kaldırılması için önerilerin sunulmasını amaçlamaktadır. Çalışmada 43 şiddet görmüş ve sığınmaevinde yaşamakta olan [...]

Şiddet Gören Kadınların Sığınmaevlerine Erişimini Engelleyen Etmenler2022-08-01T00:42:32+03:00

İran’da kadın hakları: Uluslararası sisteme feminen bir bakış

2022-08-01T00:35:07+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Onur OKYAR Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Tarih: 1 Ocak 2017 Bu çalışmanın amacı, İslam âleminde kendini mezhep referansıyla tanımlayan ve bölgesinde ırk, mezhep ve dil noktasında diğer ülkelerden farklılaşan İran’ın kadın haklarına bakışını incelemektir. Bu amaca ulaşabilmek için çalışmada ilk olarak İran’da kadın haklarının –yirminci yüzyıl ağırlıklı– evrimi incelenmiş ve günümüzdeki durumu tartışılmıştır. Ardından Tahran’daki 10 üniversitede 603 kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirilen alan araştırmasının bulguları paylaşılmış ve elde edilen sonuçların İran’daki yansımaları analiz edilmiştir. [...]

İran’da kadın hakları: Uluslararası sisteme feminen bir bakış2022-08-01T00:35:07+03:00

2022-08-01T00:27:13+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özge ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Tarih: 1 Ocak 2017 Bu çalışma, II. Meşrutiyet döneminde kadın hakları taleplerini söze dökmek amacıyla yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisinde kadın kimliğinin nasıl inşa edildiğine bakmaktadır. Bunun için Kadınlar Dünyası dergisinin günlük olarak çıkarılan ilk 100 sayısının Kadınlar Dünyası imzalı başyazıları incelenmiştir. Joan W. Scott'ın önerdiği yöntem ve çerçeve ile kadınların tarihini yazabilmek için öncelikle kadın kategorisinin tarihini yazmak gerekliliği bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu amaçla, Kadınlar Dünyası dergisi yazarlarının kendilerini ve kadınlıklarını [...]

2022-08-01T00:27:13+03:00

Türkiye’de Kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Profili: Marmara Bölgesi

2022-08-01T00:18:45+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Merve ÖZDEMİRKIRAN Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Selcen ÖNER Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih: 1 Ocak 2017 Türkiye’de kadınların iş hayatına katılım oranı çok düşük %27.5 olmasına rağmen TUİK, 2015 , kadın akademisyenlerin akademinin toplamına oranı %43’tür YÖK, 2015 . Unvan yükseldikçe akademideki kadın sayısında düşüş, üniversitelerin yönetim kadrolarında kadın akademisyenlerin sayısındaki azlık ve bölgesel farklılıklar hala dikkat çekse de Türkiye’de kadın akademisyenlerin görece lehine olan tablo Uİ alanında da gözlenmektedir. Ne var ki, Türkiye’de Uİ [...]

Türkiye’de Kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Profili: Marmara Bölgesi2022-08-01T00:18:45+03:00

Erkekliğin Yol Hali: “Sarı Mercedes” ve “Otobüs” Filmlerinde Erkeklik Kurguları

2022-08-01T00:10:24+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Selin AKYÜZ   Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Burcu DABAK   East Anglia University, Film, TV,Media Bölümü Tarih: 1 Ocak 2017 Bu çalışma Tunç Okan’ın Otobüs 1974 ve Sarı Mercedes 1992 filmlerindeki erkeklik temsillerini analiz edecektir. Filmler, genelde göç, özelde yolda olma hali bağlamında tartışılacaktır. Tartışmanın teorik arka planında Spivak’ın 1992 “madun konuşabilir mi?” ve Maggio’nun 2007 “madun duyulabilir mi?” soruları ödünç alınarak iki film tartışılacaktır. Çalışmanın ana sorusu, eğer erkeğin erkekliği hep başka iktidar formlarının nezdinde, onlarla ilişkili ve onlar [...]

Erkekliğin Yol Hali: “Sarı Mercedes” ve “Otobüs” Filmlerinde Erkeklik Kurguları2022-08-01T00:10:24+03:00

Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili

2022-08-01T00:02:28+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nazım ÇAPKIN Candidate,Bogazici University Tarih: 1 Ocak 2017 Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili Bizim Büyük Çaresizliğimiz romanının edebi incelemesinde hayli önemli yere sahip, ilk olarak başlıkta karşımıza çıkan ‘çaresizlik’ kavramından hareketle, bu makalede melankoli halinin romanda ne şekillerde temsil edildiği ve bu temsilin, anlatı sesindeki tutarsızlık ve yazma ve hatırlama zamansal düzlemleri arasındaki uyuşmazlığın üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Yine bu amaçla, sırasıyla erkeklik tanımlarında belirleyici olan toplumsal yapıları incelemek amacıyla Platon’un sevgi tanımlarına, geçmişin ele avuca sığmaz niteliğinden kaynaklanan ve şimdiyi [...]

Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili2022-08-01T00:02:28+03:00

Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi

2022-08-05T14:56:35+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Simel PARLAK Marmara University, Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Turkey Halil EKŞİ   Marmara University, Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Turkey Tarih: 1 Ocak 2017 Bu araştırmada, suça sürüklenmiş kız çocuklarının ahlaki konumları ve suça yönelik algılarını belirlemek amacıyla feminist etik yaklaşımı temelinde, kız çocuklarının suça yönelik algıları ve ahlaki konumları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Araştırmada, suça sürüklenmiş çocukların ahlaki kimliklerinin ve suça yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla nitel araştırma modellerinden yorumlayıcı fenomenoloji deseni ve [...]

Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi2022-08-05T14:56:35+03:00

Feminist Etik Açısından Cinsellik ve Üreme: Fetüsün Bireyliği ve Kadının Beden Bütünlüğü

2022-07-31T23:44:55+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ayşe DAYI UNIL-Université de Lausanne Tarih: 1 Ocak 2017 Bu makalede bir yandan elektrofotografi gibi görüntüleme teknolojileri ve ultrason, taşıyıcı annelik ve fetal cerrahi gibi üreme teknolojilerinin yardımıyla modern fetüsün teknolojik yaratımını ve tarihsel/kültürel inşasını göz önüne sererken, öte yandan bu teknofetüsün biyomedikal söylem ve uygulamalar, kürtaj karşıtı söylem ve hamileliği ve doğumu kriminalize eden yasa ve uygulamalarla birlikte hamileliği ve anneliği ciddi şekillerde dönüştürmesini işliyorum. Hamile kadın bedenini kad ı n ve fetüs olarak ikiye ayirip birbirine karşıt şekilde konumlandirildigi, fetüsün [...]

Feminist Etik Açısından Cinsellik ve Üreme: Fetüsün Bireyliği ve Kadının Beden Bütünlüğü2022-07-31T23:44:55+03:00

Erendiz Atasü’nün Romanlarında, Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek

2022-08-08T01:23:37+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Derya Şayman KAYLI Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih: 1 Ocak 2017 Eril ideolojinin kadın kurgusunun pekiştirilmesinde annelik olgusu oldukça işlevseldir. Eril ideolojinin ve feminizmin en önemli tartışma alanlarından olan annelik meselesini, edebiyat üzerinden okumak, dolaşımdaki hâkim kurgunun nasıl çözüldüğünü ve kadın tarihiyle bu çözülmenin nasıl eklemlendiğini görmek açısından önemlidir. Bu çerçevede, ürettikleriyle edebiyat içinde feminist bir yazar olarak tartışmasız bir yer edinen Erendiz Atasü’nün, romanlarındaki annelik kurgusu feminist eleştiri çerçevesinde çözümlenecektir. Böylece Feminist bir yazarın feminist [...]

Erendiz Atasü’nün Romanlarında, Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek2022-08-08T01:23:37+03:00
Go to Top