• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Derya Şayman KAYLI
    Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

  • Tarih: 1 Ocak 2017

Eril ideolojinin kadın kurgusunun pekiştirilmesinde annelik olgusu oldukça işlevseldir. Eril ideolojinin ve feminizmin en önemli tartışma alanlarından olan annelik meselesini, edebiyat üzerinden okumak, dolaşımdaki hâkim kurgunun nasıl çözüldüğünü ve kadın tarihiyle bu çözülmenin nasıl eklemlendiğini görmek açısından önemlidir. Bu çerçevede, ürettikleriyle edebiyat içinde feminist bir yazar olarak tartışmasız bir yer edinen Erendiz Atasü’nün, romanlarındaki annelik kurgusu feminist eleştiri çerçevesinde çözümlenecektir. Böylece Feminist bir yazarın feminist bilinçle eril ideolojiyi deşifre etme biçiminin kadınlar için söz ve mücadele alanlarını görünür kılmada önemli olacağı düşünülmektedir.

Erendiz Atasü Edebiyatı, Feminizm, Annelik İdeolojisi, Kadın Bedeni, Kadın Kimliği

Derya Şayman KAYLI  
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü