• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Ayşe DAYI
    UNIL-Université de Lausanne

  • Tarih: 1 Ocak 2017

Bu makalede bir yandan elektrofotografi gibi görüntüleme teknolojileri ve ultrason, taşıyıcı annelik ve fetal cerrahi gibi üreme teknolojilerinin yardımıyla modern fetüsün teknolojik yaratımını ve tarihsel/kültürel inşasını göz önüne sererken, öte yandan bu teknofetüsün biyomedikal söylem ve uygulamalar, kürtaj karşıtı söylem ve hamileliği ve doğumu kriminalize eden yasa ve uygulamalarla birlikte hamileliği ve anneliği ciddi şekillerde dönüştürmesini işliyorum. Hamile kadın bedenini kad ı n ve fetüs olarak ikiye ayirip birbirine karşıt şekilde konumlandirildigi, fetüsün bireysellik kazanırken beden sınırları ihlal edilen ve belirsizleşen kadınin gittikçe yok olduğu veya “doğmamış çocuk” için “rahim ortamı/kuluçka” haline geldiği bu dönüşümü feminist etik bakış açısıdan ele alıyorum.

fetüs, teknofetus, üreme, üreme teknolojileri, kürtaj, feminist etik, cyborg

Ayşe DAYI
UNIL-Université de Lausanne