• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Merve ÖZDEMİRKIRAN
    Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

    Selcen ÖNER
    Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • Tarih: 1 Ocak 2017

Türkiye’de kadınların iş hayatına katılım oranı çok düşük %27.5 olmasına rağmen TUİK, 2015 , kadın akademisyenlerin akademinin toplamına oranı %43’tür YÖK, 2015 . Unvan yükseldikçe akademideki kadın sayısında düşüş, üniversitelerin yönetim kadrolarında kadın akademisyenlerin sayısındaki azlık ve bölgesel farklılıklar hala dikkat çekse de Türkiye’de kadın akademisyenlerin görece lehine olan tablo Uİ alanında da gözlenmektedir. Ne var ki, Türkiye’de Uİ alanındaki kadın akademisyenlerin akademideki konumları ve profilleri üzerine yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışma ilk olarak Marmara bölgesindeki İstanbul, Edirne, Kocaeli, Yalova ve Sakarya üniversitelerde Uİ alanında çalışan kadın akademisyenlerin sayıları, eğitim geçmişleri, çalışma alanları, yayın yapma sıklıkları, üniversitedeki idari görevleri gibi temel bilgileri ve çalışma hayatlarında karşılaştıkları zorlukları sistematik bir şekilde ortaya koymakta, Türkiye’deki Uİ disiplinindeki kadın akademisyenlerin sınırlı da olsa profilini çıkarmaktadır. İkinci olarak, çalışmada söz konusu kadın akademisyenlerin sivil toplum kuruluşları, medya ve siyasetle olan ilişkileri incelenmektedir. Bu çalışmayla mevcut araştırmalardaki boşluğun doldurulup, kadın akademisyenlere ilişkin yeni araştırmalar için objektif bir zemin hazırlama hedefi güdülmektedir.

Türkiye, Kadın Akademisyen, Uluslararası İlişkiler Disiplini, Feminist Uluslararası İlişkiler, Toplumsal Cinsiyet

Merve ÖZDEMİRKIRAN
Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Selcen ÖNER
Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü