• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Özge ÖZDEMİR

  • Tarih: 1 Ocak 2017

Bu çalışma, II. Meşrutiyet döneminde kadın hakları taleplerini söze dökmek amacıyla yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisinde kadın kimliğinin nasıl inşa edildiğine bakmaktadır. Bunun için Kadınlar Dünyası dergisinin günlük olarak çıkarılan ilk 100 sayısının Kadınlar Dünyası imzalı başyazıları incelenmiştir. Joan W. Scott’ın önerdiği yöntem ve çerçeve ile kadınların tarihini yazabilmek için öncelikle kadın kategorisinin tarihini yazmak gerekliliği bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu amaçla, Kadınlar Dünyası dergisi yazarlarının kendilerini ve kadınlıklarını tanımlarken hangi kavramlara ve pratiklere başvurduklarına bakmanın önemli olacağı düşünülerek bu araştırma hazırlanmıştır. Bu çalışmada, içerik analizi yöntemi kullanılarak Osmanlı feministlerinin ne tür hakları talep ettiklerine bakılmış, kendilerinden ve ötekileri olarak kurdukları gruplardan ne şekilde bahsettikleri ve hangi konular üzerine eğildikleri detaylıca incelenmiştir.

Osmanlı, Kadınlar Dünyası, Kadınlık, Dergi

Özge ÖZDEMİR