• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Nazım ÇAPKIN
    Candidate,Bogazici University

  • Tarih: 1 Ocak 2017

Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili Bizim Büyük Çaresizliğimiz romanının edebi incelemesinde hayli önemli yere sahip, ilk olarak başlıkta karşımıza çıkan ‘çaresizlik’ kavramından hareketle, bu makalede melankoli halinin romanda ne şekillerde temsil edildiği ve bu temsilin, anlatı sesindeki tutarsızlık ve yazma ve hatırlama zamansal düzlemleri arasındaki uyuşmazlığın üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Yine bu amaçla, sırasıyla erkeklik tanımlarında belirleyici olan toplumsal yapıları incelemek amacıyla Platon’un sevgi tanımlarına, geçmişin ele avuca sığmaz niteliğinden kaynaklanan ve şimdiyi belirsiz kılan melankoli kavramını tanımlamak üzere Freud ve Benjamin’in konu hakkındaki çerçeve kuramlarına ve son olarak da bu çerçeve kuramlardan hareketle yazmaya düşen göreve ve temsilin sınırlarına yer verilecektir.

Melankoli, Arkadaşlık, Erkeklik, Sevgi

Nazım ÇAPKIN  
Candidate,Bogazici University