• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar: Selda Taşdemir AFŞAR
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

  Aylin Görgün BARAN  
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

  Canan KOCA  
  Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

 • Tarih: 1 Ocak 2017

Şiddet gören kadının şiddet ortamından uzaklaşabilmesi için şiddete müdahale hizmeti olarak kabul edilen sığınmaevlerinin açılması ve sığınmaevlerinin ulaşılabilir olması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, şiddet gören kadının sığınmaevine erişimi sürecinde karşılaştığı sorunların neler olduğunun belirlenmesini ve bu engellerin ortadan kaldırılması için önerilerin sunulmasını amaçlamaktadır. Çalışmada 43 şiddet görmüş ve sığınmaevinde yaşamakta olan kadın ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşülen şiddet gören kadınların büyük bir bölümü, kendisi ya da kendisine destek olan çocuğu, aile bireyi ya da komşusuyla karakola başvurarak ya da ALO 155’i arıyarak karakollara oradan da sığınmaevine ulaşabilmiştir. Bu süreçte özellikle karakoldaki polislerin ve kadının çevresinin aile, akraba, komşu sığınmaevine yönelik olumsuz görüşleri, başvurulan karakoldaki polisin fail ve/veya ailesinin akrabası, tanıdığı olması kadının sığınmaevine erişimini engelleyen en önemli etmendir. Bu konuda kolluk kuvvetlerinin bilgi düzeyinin düşüklüğü ve ataerkil kültürel değerlerle hareket etmesi kadınların sığınmaevine erişimlerinin önündeki engeller olarak görülmektedir. Şiddet gören kadınların sığınmaevine erişimlerini kolaylaştırmak için sığınmaevinin görünürlüğü kapsamında gerek medya gerekse internet ortamında yayınların yapılması önerilmektedir.

Kadına Yönelik Şiddet, Sığınmaevi, Sığınmaevine Erişim

Selda Taşdemir AFŞAR
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Aylin Görgün BARAN  
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Canan KOCA  
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi