Yıl 2016 – Cilt 8 – Sayı 2

Yıl 2016 – Cilt 8 – Sayı 2

Derdi Başından Aşkın Kadınlar: Sultan’dan Zerre’ye Türk Sinemasında Kenardaki Kadının Dönüşümü

2022-07-30T01:42:14+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Burcu ŞENTÜRK   Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih: 1 Aralık 2016 1940’lı yıllardan beri yaşanan makro gelişmeler kent ve kır mekânının hızlı dönüşümünü de beraberinde getirdi. Kırdan kente zincir göçün başlamasıyla kadınların mekanla kurduğu ilişkilenme ve kadın emeğinin aldığı şekillerde de dönüşümler meydana geldi. Hem bir barınma tipi hem de sosyolojik bir kategori niteliği kazanan gecekondu olgusu bu dönüşüm ile birlikte doğdu ve yıllar içinde farklılaştı. Gecekondu ve kentsel mekânın dönüşümü meselesi 1960’lı yıllardan itibaren Türk sinemasına da çeşitli biçimlerde [...]

Derdi Başından Aşkın Kadınlar: Sultan’dan Zerre’ye Türk Sinemasında Kenardaki Kadının Dönüşümü2022-07-30T01:42:14+03:00

Güneşi Gördüm ve Teslimiyet Filmlerinde Trans Kimliklerin Mekânsal Örgütlenmesi ve Sınırlılıkları

2022-07-30T01:35:39+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Eren YÜKSEL   Ankara Üniversitesi, Fakültesi Tarih: 1 Aralık 2016 Bu çalışmada Türkiye sinemasında 2000'li yıllarda çekilen Teslimiyet Emre Yalgın, 2010 ve Güneşi Gördüm Mahsun Kırmızıgül, 2009 filmleri, trans kimliklerin sosyo-mekansal temsili bağlamında değerlendirilmektedir. Henri Lefebvre gibi mekân kuramcılarının ve toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin mekâna ilişkin görüşlerinden yararlanılan çalışmada, trans bedenlerin hegemonik mekândaki hâkim iktidar mekanizmalarıyla ilişkileri, ne tür dışlama, sınırlandırma ve içerme mekanizmaları tarafından çerçevelendirildikleri, alternatif mekân kavrayışı oluşturup oluşturamadıkları araştırılmakta ve mekânsal ilişkiler aracılığıyla hâkim toplumsal cinsiyet kodlarını/değerlerini kesintiye uğratabilecek karşıt kodlar [...]

Güneşi Gördüm ve Teslimiyet Filmlerinde Trans Kimliklerin Mekânsal Örgütlenmesi ve Sınırlılıkları2022-07-30T01:35:39+03:00

Emine Mine, Hepsi Sensin Be Kızım”: Yeşilçam Sinemasının Eril Fantezisi / The Male Phant

2022-07-30T01:28:17+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gülsüm DEPELİ   Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Tarih: 1 Aralık 2016 Bu çalışma Yeşilçam Sineması’nın 1960-1975 yılları arasındaki, Bernard Shaw’ın aynı adlı eserinden hareketle çekilen Pygmalion uyarlamalarına ve benzer temayı sürdüren içerikteki filmlere dikkat yöneltmiştir. Yeşilçam toplumsal yaşamın içindeki gerilimleri kır-kent, Doğu-Batı, yoksul-zengin, medeni-ilkel gibi ikilikler düzeyinde ele almış, bu temaları melodramatik anlatı yapısı içinde şemalaştırmıştır. Aynı doğrultuda, bu çalışmaya konu olan, kadınların modernleşmesini öneren sayısız film çekilmiş, bu filmlerin ağırlıklı izleyicileri kadınlar olmuştur. Geniş bir tanımlamayla Pygmalion filmleri diyeceğimiz örnekler, Batı ile hep [...]

Emine Mine, Hepsi Sensin Be Kızım”: Yeşilçam Sinemasının Eril Fantezisi / The Male Phant2022-07-30T01:28:17+03:00

Grafik Tasarımda Feminist Yaklaşımlar; Sheila Levrant De Bretteville ve Woman’s Building, Women’s Graphic Center

2022-07-30T01:20:05+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Selma KOZAK   Araştırma görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Tarih: 1 Aralık 2016 Bu makalede ikinci dalga kadın hareketinin ortaya çıkması ve feminizmin yeniden güç kazanmasıyla birlikte 1970'li yıllarda feminist sanat hareketine katılan Sheila Levrant de Bretteville ve kurucularından biri olduğu Woman's Building, burada gerçekleştirilen sanatsal eylemlerin grafik tasarım, kadınların yaratıcı profesyonel yaşamı, sanat çevreleri ve topluma yansımaları anlatılmaya çalışılmıştır. 1970'lerde etkili olan feminist sanatın öncü kadın sanatçılardan biri olan Sheila Levrant de Bretteville başta olmak üzere sanat hayatı [...]

Grafik Tasarımda Feminist Yaklaşımlar; Sheila Levrant De Bretteville ve Woman’s Building, Women’s Graphic Center2022-07-30T01:20:05+03:00

Kurumsal İletişim Yöneticileri Üzerine Bir Mikro Çalışma

2022-07-29T23:38:05+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Seçil DEREN Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-8939-0142 Sibel HOŞTUT   Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Tarih: 1 Aralık 2016 Bu çalışma halkla ilişkilerin çağdaş versiyonu olan kurumsal iletişim yönetimi alanında çalışanların profil analizi üzerinden, eleştirel bir çerçevede Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ele almaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcılığı ve kurumsal iletişim yöneticiliği bir örgütün kamuları arasındaki iletişim süreçlerini izleme ve yürütme işlevini gören mesleklerdir. Halkla ilişkiler, 20.yy başlarında ortaya çıkmış ve 1970’lerde kadınlaştığı fark edilmiştir. Bir mesleğin kadınlaşması, alanda çalışan kadınların sayısının erkeklere göre belirgin [...]

Kurumsal İletişim Yöneticileri Üzerine Bir Mikro Çalışma2022-07-29T23:38:05+03:00

Mutsuz Evlilikten Tehlikeli Flörte: Feminizm, Neoliberalizm Ve Toplumsal Hareketler

2022-07-29T23:26:35+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Görkem AKGÖZ Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Aralık 2016 Neoliberal feminizmin bir araştırma alanı olarak gittikçe artan bir ilgiye mazhar olduğu bugünlerde, feminist harekete özgü taleplerin neoliberal politikalar tarafından kullanılır hale gelmesinin tarihsel dinamiklerini analiz eden tartışmalar dikkat çekiyor. Bu çalışmada, neoliberal dönemde feminist mücadelenin talepleri, örgütlenme biçimleri ve anti-sistemik karakteri konusunda içeriden bir eleştiri olarak geniş bir yankı uyandıran, kuramsal ve politik açıdan oldukça önemli bir tartışmaya, feminizmin neoliberalleşmesine dair uluslararası örneklerden hareketle bakacağız. Makalenin iki alt başlıktan oluşan ilk [...]

Mutsuz Evlilikten Tehlikeli Flörte: Feminizm, Neoliberalizm Ve Toplumsal Hareketler2022-07-29T23:26:35+03:00

Bakım/Özen Etiği Ve Eğitim Felsefesinde Feminizm Temelli Bir Yaklaşım

2022-07-29T23:17:37+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Raşit ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Tarih:  1 Aralık 2016 Bakım/özen etiği ahlak felsefesi içerisinde dikkate değer şekilde gelişim göstermeye devam eden önemli bir yaklaşımdır. Bu etik yaklaşım kaynağını on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan feminist hareketlerden alır. Feminist düşünce hareketlerinin gösterdiği ilerleme doğrultusunda, bakım/özen etiği de etkili olduğu alanları önemli derecede genişletmiştir. Bu alanlardan bir tanesi eğitim felsefesidir. Hem etik alanındaki genel felsefi tartışmalara hem de eğitim felsefesindeki bazı önemli tartışmalara yaptığı katkılarla, bakım/özen etiği özgün bir etik [...]

Bakım/Özen Etiği Ve Eğitim Felsefesinde Feminizm Temelli Bir Yaklaşım2022-07-29T23:17:37+03:00

Kadın Araştırmacıların Erkek-Dominant Sahada Çalışması Mümkün Mü?

2022-07-29T23:09:44+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Lülüfer KÖRÜKMEZ   Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Ocak 2016 Araştırmacının sahadaki konumsallığının veri toplama, verileri yorumlama ve yazma sürecine etkileri konusu, son dönemde Türkiyeli akademisyenler tarafından da ele alınmaya başlanmıştır. Araştırmacıların değişen konumsallıkları yaş, cinsiyet, sınıf gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışmada, söz konusu faktörlerden yalnızca bir tanesi olan cinsiyet faktörü ele alınacaktır. Bu makale, kadın araştırmacıların saha çalışmalarını gerçekleştirirken karşılaştıkları, toplumsal cinsiyete dayalı problemlerin, kadın araştırmacıların bilgi üretim sürecine olan etkileri ele alınmaktadır. Buradaki tartışmalar, turizm sektöründe çalışan [...]

Kadın Araştırmacıların Erkek-Dominant Sahada Çalışması Mümkün Mü?2022-07-29T23:09:44+03:00

Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri

2022-07-29T22:10:00+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Atilla BARUTÇU Araştırma Görevlisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Naz HIDIR   Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı Tarih: 1 Aralık 2016 Bu yazı, Türkiye’deki pro feminist babaların babalık rollerini erkeklik inşa süreçleri dâhilinde nasıl kurguladıklarını göstermeyi amaçlamakta ve bu kurgunun kendi çocukları üzerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ne gibi etkiler yarattığının ipuçlarını sunmaktadır. Türkiye’de, özellikle feminist hareketin de etkisiyle, 1980 sonrasında ataerkil aile yapısındaki geleneksel rollerde bazı kırılmalar olduğundan ve bununla bağlantılı olarak babalık rollerinde bazı değişimler yaşandığından bahsedilebilir. Öte yandan [...]

Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri2022-07-29T22:10:00+03:00

Erkeklik ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel bir Literatür Değerlendirmesi

2022-07-29T22:02:57+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Alev ÖZKAZANÇ Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Erman Örsan YETİŞ   Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Tarih: 1 Aralık 2016 Bu makale kadına yönelik şiddet konusunda erkek deneyimini vurgulamaya çalışır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, oldukça önemli olmasına rağmen, hikâyenin erkek tarafı pek fazla değinilmemiştir. Kadına yönelik şiddet politik anlamda hayati bir konu olarak kabul edilse de, daha fazla sorgulanması, üzerinde yoğun tartışmaların yürütülmesi gerekilen konudur. Bu gereklilik Türkiye’de çok daha fazla hissedilmektedir. Bunu takiben, bu makale eleştirel bir literatür incelemesi yoluyla yeni bir teorik [...]

Erkeklik ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel bir Literatür Değerlendirmesi2022-07-29T22:02:57+03:00
Go to Top