• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Eren YÜKSEL  
    Ankara Üniversitesi, Fakültesi

  • Tarih: 1 Aralık 2016

Bu çalışmada Türkiye sinemasında 2000’li yıllarda çekilen Teslimiyet Emre Yalgın, 2010 ve Güneşi Gördüm Mahsun Kırmızıgül, 2009 filmleri, trans kimliklerin sosyo-mekansal temsili bağlamında değerlendirilmektedir. Henri Lefebvre gibi mekân kuramcılarının ve toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin mekâna ilişkin görüşlerinden yararlanılan çalışmada, trans bedenlerin hegemonik mekândaki hâkim iktidar mekanizmalarıyla ilişkileri, ne tür dışlama, sınırlandırma ve içerme mekanizmaları tarafından çerçevelendirildikleri, alternatif mekân kavrayışı oluşturup oluşturamadıkları araştırılmakta ve mekânsal ilişkiler aracılığıyla hâkim toplumsal cinsiyet kodlarını/değerlerini kesintiye uğratabilecek karşıt kodlar geliştirip geliştiremedikleri sorgulanmaktadır.

Mekân, queer politika, trans kimlik, seks işçisi, heteronormativite

Eren YÜKSEL  
Ankara Üniversitesi, Fakültesi