• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Selma KOZAK  
    Araştırma görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

  • Tarih: 1 Aralık 2016

Bu makalede ikinci dalga kadın hareketinin ortaya çıkması ve feminizmin yeniden güç kazanmasıyla birlikte 1970’li yıllarda feminist sanat hareketine katılan Sheila Levrant de Bretteville ve kurucularından biri olduğu Woman’s Building, burada gerçekleştirilen sanatsal eylemlerin grafik tasarım, kadınların yaratıcı profesyonel yaşamı, sanat çevreleri ve topluma yansımaları anlatılmaya çalışılmıştır. 1970’lerde etkili olan feminist sanatın öncü kadın sanatçılardan biri olan Sheila Levrant de Bretteville başta olmak üzere sanat hayatı boyunca üretim alanı olan feminist sanat ve tasarım faaliyetleri, çalışmaları, Woman’s Building, Women Graphic Center, nasıl ortaya çıktıkları ve gelişim süreçlerinden ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Sanatçının bir çok çalışması yorumlanıp benimsediği yenilikçi yaklaşımların alana nasıl katkı sağladığı değerlendirilip, grafik tasarım alanında belki de ilk ve en önemli feminist yaklaşımlar olan çalışmalarının önemi vurgulanmıştır.

Feminist Sanat, Woman’s Building, Sheila Levrant de Bretteville, Grafik Tasarım

Selma KOZAK  
Araştırma görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü