• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Alev ÖZKAZANÇ
    Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

    Erman Örsan YETİŞ  
    Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları

  • Tarih: 1 Aralık 2016

Bu makale kadına yönelik şiddet konusunda erkek deneyimini vurgulamaya çalışır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, oldukça önemli olmasına rağmen, hikâyenin erkek tarafı pek fazla değinilmemiştir. Kadına yönelik şiddet politik anlamda hayati bir konu olarak kabul edilse de, daha fazla sorgulanması, üzerinde yoğun tartışmaların yürütülmesi gerekilen konudur. Bu gereklilik Türkiye’de çok daha fazla hissedilmektedir. Bunu takiben, bu makale eleştirel bir literatür incelemesi yoluyla yeni bir teorik bakış açısı sunma niyetindedir. Bu sebeple, kadına yönelik şiddet ve erkeklik çalışmaları literatürlerini verimli bir şekilde birbirine bağlayan yeni bir yaklaşım önermeyi amaçlar. Bu iki literatür alanının da, kadına yönelik şiddet ile diğer biçimleriyle şiddet arasındaki ilişkiyi kuran ve değişen toplumsal ve siyasi güç ilişkilerinin erkekler üzerindeki etkileri ile ilişkili olarak şiddeti kavrayan bir yaklaşımın eksikliği problemini paylaştığı görülmüştür.

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet, Fiziksel ve Cinsel Şiddet

Alev ÖZKAZANÇ
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Erman Örsan YETİŞ  
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları