• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Raşit ÇELİK
    Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

  • Tarih:  1 Aralık 2016

Bakım/özen etiği ahlak felsefesi içerisinde dikkate değer şekilde gelişim göstermeye devam eden önemli bir yaklaşımdır. Bu etik yaklaşım kaynağını on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan feminist hareketlerden alır. Feminist düşünce hareketlerinin gösterdiği ilerleme doğrultusunda, bakım/özen etiği de etkili olduğu alanları önemli derecede genişletmiştir. Bu alanlardan bir tanesi eğitim felsefesidir. Hem etik alanındaki genel felsefi tartışmalara hem de eğitim felsefesindeki bazı önemli tartışmalara yaptığı katkılarla, bakım/özen etiği özgün bir etik teori ve eğitim yaklaşımı oluşturmuştur. Bu çalışmada bir yandan bakım/özen etiğinin temel argümanları incelenirken, bir yandan da eğitim felsefesi içerisinde hala gelişmekte olan önemli bir yaklaşım tartışılmaktadır.

Feminizm, bakım/özen etiği, eğitim felsefesi, ahlak felsefesi, etik

Raşit ÇELİK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi