• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Lülüfer KÖRÜKMEZ  
    Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

  • Tarih: 1 Ocak 2016

Araştırmacının sahadaki konumsallığının veri toplama, verileri yorumlama ve yazma sürecine etkileri konusu, son dönemde Türkiyeli akademisyenler tarafından da ele alınmaya başlanmıştır. Araştırmacıların değişen konumsallıkları yaş, cinsiyet, sınıf gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışmada, söz konusu faktörlerden yalnızca bir tanesi olan cinsiyet faktörü ele alınacaktır. Bu makale, kadın araştırmacıların saha çalışmalarını gerçekleştirirken karşılaştıkları, toplumsal cinsiyete dayalı problemlerin, kadın araştırmacıların bilgi üretim sürecine olan etkileri ele alınmaktadır. Buradaki tartışmalar, turizm sektöründe çalışan Türkiyeli erkekler ve turist kadınlar arasındaki ilişkilere odaklanan saha çalışmasındaki deneyimlerim temelinde yapılmaktadır. Kadın araştırmacıların erkeklerle görüşme yaptığı ve erkek-dominant sahadaki karşılaşmalardan yola çıkarak, bir yandan kadın araştırmacıların görüşme yaptıkları kişiler tarafından ikincilleştirme, baskı altına alma, taciz gibi davranışlarla karşılaştıkları durumlar tartışılırken, diğer yandan ise böylesi bir ortamda kadın araştırmacıların saha çalışmalarını nasıl gerçekleştirebileceği tartışılmaktadır.

toplumsal cinsiyet, saha çalışması, kadın araştırmacı, konumsallık, erkeklikler

Lülüfer KÖRÜKMEZ  
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü