• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar: Seçil DEREN
  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
  0000-0002-8939-0142

  Sibel HOŞTUT  
  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

 • Tarih: 1 Aralık 2016

Bu çalışma halkla ilişkilerin çağdaş versiyonu olan kurumsal iletişim yönetimi alanında çalışanların profil analizi üzerinden, eleştirel bir çerçevede Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ele almaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcılığı ve kurumsal iletişim yöneticiliği bir örgütün kamuları arasındaki iletişim süreçlerini izleme ve yürütme işlevini gören mesleklerdir. Halkla ilişkiler, 20.yy başlarında ortaya çıkmış ve 1970’lerde kadınlaştığı fark edilmiştir. Bir mesleğin kadınlaşması, alanda çalışan kadınların sayısının erkeklere göre belirgin biçimde daha fazla olmasıdır. Kadınlaşma, mesleğin özcü bir biçimde kadına atfedilen ve toplumsal cinsiyet ideolojisi ile yüklü nitelikleri gerektirdiğine yönelik kanaatlerin yaygınlaşmasıdır. Halkla ilişkilerin devamı olan kurumsal iletişim yöneticiliği de halkla ilişkilerin izinden gitmekte ve kadınlaşmaktadır. BIST10 şirketleri ve Linkedln üzerinden, yalnızca kurumsal iletişim yöneticisi ünvanını taşıyan kişilerle gerçekleştirilen bir mikro araştırmada, Türkiye’de de bu meslekte çalışanların % 69’unun kadın olduğu ortaya konmuştur.

Kurumsal iletişim yönetimi, feminist kuram, halkla ilişkiler, roller

Seçil DEREN
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0002-8939-0142

Sibel HOŞTUT  
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi