Yıl 2011 – Cilt 3 – Sayı 1

Yıl 2011 – Cilt 3 – Sayı 1

Giriş: Feminist İktisat

2022-06-29T22:30:00+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özlem ALBAYRAK   Ankara Üniversitesi Emel MEMİŞ   Ankara Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2011 Feminist iktisat özgün bir yaklaşım olarak ortaya çıktığı günden beri eleştirel doğası ile iktisadın en dinamik yaklaşımlarından birini oluşturmuştur. Diğer sosyal bilim dallarıyla yoğun bir etkileşim içinde olması, bu dinamik ve sürekli gelişen yapısının temel taşlarından biridir. Özellikle yerleşik iktisatın/ekonomik ortodoksinin ısrarcı “tekçi”liğine karşılık bu disiplinlerarasılık tek başına, ürettiği iktisadi bilgiyi farklılaştırmaya yetmiştir. Feminist iktisat, iktisadi yaşamda kadının rolünü ve onun sorunlarını tahlil dışı bırakan, yok sayan diğer tüm iktisadi [...]

Giriş: Feminist İktisat2022-06-29T22:30:00+03:00

Badran ve İslamda Feminizm

2022-06-29T22:09:51+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Zehra YILMAZ Tarih: 1 Ocak 2011 Margot Badran, Feminism in Islam, Oneworld Publication, 2009. İslam ve feminizm arasındaki ilişki daima gerilimli olmuştur. Bu gerilim her iki perspektifin savunucuları tarafından da beslenmektedir. İslamın, temelde kadın erkek eşitsizliğine dayandığını savunan ve çok eşli evlilik, örtünme gibi İslam pratiklerini feminist bir hareketin önündeki en temel engeller olarak görenler, feminizmi ve İslam’ı yanyana gelmesi imkansız iki farklı perspektif olarak değerlendirir. Bunun tam tersi İslamcılar ise İslam’da kadın erkek eşitliği sorunu olmadığı savından yola çıkarak, feminizmin İslam’ın [...]

Badran ve İslamda Feminizm2022-06-29T22:09:51+03:00

Eskiyen zaman”ın kadın belleğinde eskitemediği mekanlar: Ayla Kutlu ve mekan ilişkisi analizi

2022-06-29T22:02:22+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Çiğdem AKGÜL Ankara Üniversitesi Tarih: 1 Ocak 2011 Bu makale, mekanların kişilerin yaşamları üzerindeki etkisini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Mekanların kişilerin yaşları, cinsiyetleri, kimlikleri ile etkileşime girerek, duygu ve düşünceleri nasıl biçimlendirdiğini işaret ediyor. Türkiye’nin ünlü yazarlarından Ayla Kutlu’nun kendi hayatını anlattığı otobiyografisi ise bu konuda zengin ve güçlü örnekler sunuyor. Özellikle bir kadın yazarın seçilmesindeki neden, kadın bakış açısının, mekanlarla kurduğu ilişki biçimlerinin farklılık ve önem taşıyan yönlerinin altını çizmektir. Patriarkal bir sistemde kadın olmanın getirdiği zorluk ve sınırlandırılmaların, kadın olmayı nasıl [...]

Eskiyen zaman”ın kadın belleğinde eskitemediği mekanlar: Ayla Kutlu ve mekan ilişkisi analizi2022-06-29T22:02:22+03:00

Van Kadın Derneği VAKAD Kadın Danışma Merkezi’nin 2004-2009 yılları arasındaki çalışmaları

2022-06-29T20:56:53+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Tuğrul ERBAYDAR Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara Nüket Paksoy ERBAYDAR   Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara Nur OKUTAN   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Van Tarih: 1 Ocak 2011 Türkiye’nin doğusunda kadınlar ayrımcılığın ve şiddetin her türünü en yoğun biçimde yaşamakta ve ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmakta güçlük çekmektedir. Van Kadın Derneği VAKAD 2004 yılında Van’da kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele amacıyla kurulmuştur ve feminist bakış açısıyla sorunlara çözüm üretmek üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Kadınların güçlendirilmesi, toplumsal yaşama etkin [...]

Van Kadın Derneği VAKAD Kadın Danışma Merkezi’nin 2004-2009 yılları arasındaki çalışmaları2022-06-29T20:56:53+03:00

Kadınlar Örgütleniyor: Kadın Hareketi Aktivizmi

2022-08-05T20:56:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Elif GAZİOĞLU Centre for Women's Studies, University of York Tarih: 1 Ocak 2011 Genel itibariyle Türkiye’deki kadın hareketi aktivizmine odaklanan bu çalışma, kadınları örgütlenmeye taşıyan süreç ve etkenleri anlamayı amaçlıyor. Türkiye 1980lerden itibaren kadın örgütleri sayısının hızla arttığına tanık oldu. Aynı dönemde ülke çapında siyasi arenayı şekillendirmeye başlayan politik ve kültürel çeşitlilik, farklı sosyo-kültürel, politik, dini ve etnik aidiyetlere sahip kadınların oluşturdukları örgütlenmelere de yansıdı. Bu bağlamda bu çalışma, farklı çevreler, deneyimler ve aidiyetlerden gelen kadınların, kadın örgütleri ile karşılaşmaları, örgütlenmeleri ve [...]

Kadınlar Örgütleniyor: Kadın Hareketi Aktivizmi2022-08-05T20:56:49+03:00

Kürtaj: cinayet süsü verilmiş bir intihar mı?

2022-06-29T20:40:45+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Didem Gediz GELEGEN Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Danışma Merkezi/MERSİN Tarih: 1 Ocak 2011 Tıp etiğinde, kürtaj olgusuna yaklaşım için geliştirilen argümanların çoğunda “hak” merkezi bir kavramdır. Embriyonun “yaşama hakkı” ile kadının “kendi bedeni üzerinde karar verme hakkı”nın karşılaştırılması çerçevesinde ve bir “çıkarlar çatışması” olarak tartışılan konu, bu haliyle tüm boyutlarıyla ele alınamamakta; belki de en önemli nokta gözden kaçmaktadır. Bu yazıda, konuyu “kadın bakış açısıyla” ele alan bir argüman geliştirmeye çalışacağım. Kadının benlik duygusunun başkalarıyla süreklilik içinde olduğundan hareket ederek, kürtaj olgusunda [...]

Kürtaj: cinayet süsü verilmiş bir intihar mı?2022-06-29T20:40:45+03:00

Türkiye’de Heteropatriyarkal Ailenin İnşası ve Muhalif Cinsellikler

2022-06-29T20:33:07+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: H Burcu BABA Queen’s University, Department of Sociology Tarih: 1 Ocak 2011 Bu metnin temel amacı ulus-devletlerin tabiyetleri altındaki vatandaşların bedenleri üzerinden, cinsiyeti ve cinselliği kullanarak hem kendi nüfuslarını idame ettiklerini hem de küresel anlamda sınır belilerdiklerini örnekler üzerinden tartışarak, Türkiyenin hetropatriyarkal rejimi içerisinde eşcinsellere ebeveynlik yolunun nasıl ve neden kapalı tuttulduğunu irdelemek. Cinsel yönelim konusunun sadece heteroseksüel normdan sapma gösteren küçük bir azınlığı ilgilendirdiği savı üzerinden heteroseksüelliğin doğallaştırılmasını tartışmaya açıyor. Ulus devletin temellerinden biri olarak heteropatriarkal aileyi, milliyetçilik bağlamında annelik kurumunu [...]

Türkiye’de Heteropatriyarkal Ailenin İnşası ve Muhalif Cinsellikler2022-06-29T20:33:07+03:00

Osmanlı son dönemi ve erken cumhuriyet döneminde kürtaj karşıtı politikalar: Devletin kadın bedeni ve üreme sürecine müdahalesi

2022-08-05T20:58:56+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ece Cihan ERTEM İstanbul Teknik Üniversitesi Tarih: 1 Ocak 2011 Osmanlı son dönemi ve erken Cumhuriyet döneminde kürtaj bir “halk sağlığı” kavramı olarak görülmüş; kürtaj yaptırmak topluma karşı işlenmiş bir suç olarak algılanmıştır. 18. yüzyılın sonunda, genel reform hareketlerinin bir parçası olan sağlık ve nüfus politikalarının erken Cumhuriyet döneminde de kürtaj kavramı düşünüldüğünde aynı eksende devam ettirildiği söylenebilir. Bu makale, Osmanlı son döneminde önceleri aileye dair bir kavram olarak görülmekte olan kadının kürtaj hakkının devlet tarafından suç haline getirilmesini ve özel alandan [...]

Osmanlı son dönemi ve erken cumhuriyet döneminde kürtaj karşıtı politikalar: Devletin kadın bedeni ve üreme sürecine müdahalesi2022-08-05T20:58:56+03:00

Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi – Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection

2022-06-29T20:16:12+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Banu ÇOLAK  Gazi Üniversitesi Tarih: 1 Ocak 2011 Kadın bedeninin alışılagelmiş erotik temsilini yıkarak, yaralı, parçalanmış, hastalıklı bedenler ve kadın vücudunun biyolojik yapısı üzerinde çalışmalar yapan abject sanatın önemli temsilcilerinden Kiki Smith; ruh-beden, yaşam-ölüm, güzellik-iğrençlik temaları üzerinde çalışmalarını biçimlendirir. 1980 sonrasında beden ve kimlik sorgulamalarına yönelen Kiki Smith’in yapıtları; kadın bedeni ve bedensel süreçlerin irdelendiği çalışmalar, ilkel korkular, psikolojik tramvalar, yarı hayvan yarı insan figürler, dinsel ikonlar, doğum, ölüm, vahşet, ahlak temaları üzerinde betimlenir. İzleyicide iğrenme duygusu açığa çıkaran bu beden sorgulamaları; [...]

Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi – Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection2022-06-29T20:16:12+03:00

Doğurganlık kontrolünde rasyonelliğin sınırları: Türkiye kürtaj ve gebeliği önleyici yöntem kullanımı

2022-06-29T20:08:52+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Alanur Çavlin BOZBEYOĞLU Tarih: 1 Ocak 2011 Bu çalışmada gebeliği önleyici yöntem kullanma ve istenmeyen bir gebeliğe kürtaj ile son verme kararının verilme süreçlerini eleştirel bir gözle incelemek istiyorum. Nüfusbilim literatüründe yaygın olarak gördüğümüz ekonomik indirgemeci yaklaşımın ötesine giderek, doğurganlık kontrolü yöntemleri gebeliği önleyici yöntemler ve kürtaj nedensellik içerisinde birbirleri ile ilişkili olarak ele alınmakta, konunun toplumsal ve kültürel yapı ve toplumsal çelişkilerle ilişkileri ön plana çıkarılmaktadır. Rasyonel doğurganlık davranışı teorisini eleştirdiğim bu çalışmada bu teoriye alternatif olarak doğurganlık kontrolünü bütünlüklü bir [...]

Doğurganlık kontrolünde rasyonelliğin sınırları: Türkiye kürtaj ve gebeliği önleyici yöntem kullanımı2022-06-29T20:08:52+03:00
Go to Top