• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar: Tuğrul ERBAYDAR
  Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

  Nüket Paksoy ERBAYDAR  
  Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

  Nur OKUTAN  
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Van

 • Tarih: 1 Ocak 2011

Türkiye’nin doğusunda kadınlar ayrımcılığın ve şiddetin her türünü en yoğun biçimde yaşamakta ve ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmakta güçlük çekmektedir. Van Kadın Derneği VAKAD 2004 yılında Van’da kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele amacıyla kurulmuştur ve feminist bakış açısıyla sorunlara çözüm üretmek üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Kadınların güçlendirilmesi, toplumsal yaşama etkin katılımı, kadın sorunlarının görünür hale gelmesi ve zor durumdaki kadınlarla dayanışma amacıyla yürütülen çalışmalar arasında Kadın Danışma Merkezi önemli bir yer tutmaktadır. 2008 yılında başlatılan veri tabanı oluşturma çalışması ile Merkeze yapılan başvurular ve bu başvurulara ilişkin yapılanlar bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaya başlamıştır. Bu makalede, veritabanı çalışmasının verilerinden yola çıkarak, VAKAD Kadın Danışma Merkezine 2004 – 2009 yılları arasında yapılan başvurular ve bu başvurular için yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir.

Van, kadın hareketi, kadına yönelik şiddet, kadın danışma merkezi

Tuğrul ERBAYDAR  
Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Nüket Paksoy ERBAYDAR  
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Nur OKUTAN  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Van