• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Banu ÇOLAK 
    Gazi Üniversitesi

  • Tarih: 1 Ocak 2011

Kadın bedeninin alışılagelmiş erotik temsilini yıkarak, yaralı, parçalanmış, hastalıklı bedenler ve kadın vücudunun biyolojik yapısı üzerinde çalışmalar yapan abject sanatın önemli temsilcilerinden Kiki Smith; ruh-beden, yaşam-ölüm, güzellik-iğrençlik temaları üzerinde çalışmalarını biçimlendirir. 1980 sonrasında beden ve kimlik sorgulamalarına yönelen Kiki Smith’in yapıtları; kadın bedeni ve bedensel süreçlerin irdelendiği çalışmalar, ilkel korkular, psikolojik tramvalar, yarı hayvan yarı insan figürler, dinsel ikonlar, doğum, ölüm, vahşet, ahlak temaları üzerinde betimlenir. İzleyicide iğrenme duygusu açığa çıkaran bu beden sorgulamaları; cinsiyet araştırmaları, The roots of Abject art can be traced back to the early 20th century.feminizm ve postmodern söylemle ilişkili olarak dilbilim ve psikanaliz çalışmaları yapan Julia Kristeva’nın “abject” iğrenç kavramı ile ilişkilendirilir.

Feminizm, Kadın, İğrenç, Beden, İğrenç Sanat

Banu ÇOLAK
Gazi Üniversitesi