• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Zehra YILMAZ

  • Tarih: 1 Ocak 2011

Margot Badran, Feminism in Islam, Oneworld Publication, 2009. İslam ve feminizm arasındaki ilişki daima gerilimli olmuştur. Bu gerilim her iki perspektifin savunucuları tarafından da beslenmektedir. İslamın, temelde kadın erkek eşitsizliğine dayandığını savunan ve çok eşli evlilik, örtünme gibi İslam pratiklerini feminist bir hareketin önündeki en temel engeller olarak görenler, feminizmi ve İslam’ı yanyana gelmesi imkansız iki farklı perspektif olarak değerlendirir. Bunun tam tersi İslamcılar ise İslam’da kadın erkek eşitliği sorunu olmadığı savından yola çıkarak, feminizmin İslam’ın özüne zarar verdiğini savunur. Böylece “feminizm ve İslam yanyana gelemez” argümanını başka bir boyutuyla İslamcılar da destekler. Ortadoğu’daki-özellikle Mısır’daki-Müslüman kadınlar üzerine birçok araştırması bulunan Margot Badran, uzun yıllardır yazdığı çeşitli kitap ve makalelerle temelde yukarıda değindiğim varsayıma itiraz ediyor. 1991 yılından 2007 yılına kadar yaklaşık 16 yıl içinde Müslüman kadınlar üzerine yaptığı çalışmalardan seçtiği makaleleri bir kitapta toplayan Badran, son kitabı ile İslamcı feminist kadınlar hakkında bugüne kadar ürettiği yazıları bize derli toplu sunuyor.

Badran, İslam, Feminizm

Zehra YILMAZ