• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Özlem ALBAYRAK  
    Ankara Üniversitesi

    Emel MEMİŞ  
    Ankara Üniversitesi

  • Tarih: 1 Haziran 2011

Feminist iktisat özgün bir yaklaşım olarak ortaya çıktığı günden beri eleştirel doğası ile iktisadın en
dinamik yaklaşımlarından birini oluşturmuştur. Diğer sosyal bilim dallarıyla yoğun bir etkileşim içinde olması, bu dinamik ve sürekli gelişen yapısının temel taşlarından biridir. Özellikle yerleşik iktisatın/ekonomik ortodoksinin ısrarcı “tekçi”liğine karşılık bu disiplinlerarasılık tek başına, ürettiği iktisadi bilgiyi farklılaştırmaya yetmiştir. Feminist iktisat, iktisadi yaşamda kadının rolünü ve onun sorunlarını tahlil dışı bırakan, yok sayan diğer tüm iktisadi paradigmalara bir başkaldırıdır. Feminist iktisatçılar, toplumsal eşitliği hedefleyerek, toplumsal değişim ve dönüşüme bağlılıklarını açıkça ortaya koymuşlardır.

Feminist, Feminist İktisat, eleştirel doğa

Özlem ALBAYRAK  
Ankara Üniversitesi

Emel MEMİŞ
Ankara Üniversitesi