• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: H Burcu BABA
    Queen’s University, Department of Sociology

  • Tarih: 1 Ocak 2011

Bu metnin temel amacı ulus-devletlerin tabiyetleri altındaki vatandaşların bedenleri üzerinden, cinsiyeti ve cinselliği kullanarak hem kendi nüfuslarını idame ettiklerini hem de küresel anlamda sınır belilerdiklerini örnekler üzerinden tartışarak, Türkiyenin hetropatriyarkal rejimi içerisinde eşcinsellere ebeveynlik yolunun nasıl ve neden kapalı tuttulduğunu irdelemek. Cinsel yönelim konusunun sadece heteroseksüel normdan sapma gösteren küçük bir azınlığı ilgilendirdiği savı üzerinden heteroseksüelliğin doğallaştırılmasını tartışmaya açıyor. Ulus devletin temellerinden biri olarak heteropatriarkal aileyi, milliyetçilik bağlamında annelik kurumunu ve ebeveynliğe giden yollların hangi sebepler ve yöntemlerle cinsel muhaliflere kapatıldığını anlatıyor.

Kuir Teori, LGBT hareketi, feminist hareket, hetero-patriyarka

H Burcu BABA  
Queen’s University, Department of Sociology