• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Çiğdem AKGÜL
    Ankara Üniversitesi

  • Tarih: 1 Ocak 2011

Bu makale, mekanların kişilerin yaşamları üzerindeki etkisini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Mekanların kişilerin yaşları, cinsiyetleri, kimlikleri ile etkileşime girerek, duygu ve düşünceleri nasıl biçimlendirdiğini işaret ediyor. Türkiye’nin ünlü yazarlarından Ayla Kutlu’nun kendi hayatını anlattığı otobiyografisi ise bu konuda zengin ve güçlü örnekler sunuyor. Özellikle bir kadın yazarın seçilmesindeki neden, kadın bakış açısının, mekanlarla kurduğu ilişki biçimlerinin farklılık ve önem taşıyan yönlerinin altını çizmektir. Patriarkal bir sistemde kadın olmanın getirdiği zorluk ve sınırlandırılmaların, kadın olmayı nasıl şekillendirdiği Kutlu’nun yaşam hikayesinde görülecektir. Bu zorluklar, ülkenin ekonomik durum ve kültürel, siyasi olaylarıyla birleşirler ve Kutlu’nun yaşam resimlerini farklı farklı çizerler. Bu yüzden makale, yazarın çocukluk dönemi, içinde yetiştiği aile yapısı, şehirlerin kültürleri, gençlik dönemlerine odaklanarak mekan ve kadın arasındaki ilişkinin analizini sunuyor.

Ayla Kutlu, mekan, cinsiyet, kültürel yapı, toplumsal cinsiyet

Çiğdem AKGÜL  
Ankara Üniversitesi