• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Elif GAZİOĞLU
    Centre for Women’s Studies, University of York

  • Tarih: 1 Ocak 2011

Genel itibariyle Türkiye’deki kadın hareketi aktivizmine odaklanan bu çalışma, kadınları örgütlenmeye taşıyan süreç ve etkenleri anlamayı amaçlıyor. Türkiye 1980lerden itibaren kadın örgütleri sayısının hızla arttığına tanık oldu. Aynı dönemde ülke çapında siyasi arenayı şekillendirmeye başlayan politik ve kültürel çeşitlilik, farklı sosyo-kültürel, politik, dini ve etnik aidiyetlere sahip kadınların oluşturdukları örgütlenmelere de yansıdı. Bu bağlamda bu çalışma, farklı çevreler, deneyimler ve aidiyetlerden gelen kadınların, kadın örgütleri ile karşılaşmaları, örgütlenmeleri ve kadın hareketinin birer parçası haline gelmelerine giden süreci inceliyor ve bu tür farklılıkların örgütlenme sürecine nasıl yansıdığı sorusunun yanıtını arıyor.

aktivizm, kadın örgütleri, siyasi, dini ve etnik aidiyetler

Elif GAZİOĞLU  
Centre for Women’s Studies, University of York