Yıl 2015 – Cilt 7 – Sayı 2

Yıl 2015 – Cilt 7 – Sayı 2

Neoliberalizm ve farklı kadınlık hallerini bir dans salonunda okumak

2022-08-05T15:23:45+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Burcu ŞENEL Hacettepe Üniversitesi, Bilimleri Bölümü, Doktora Öğrencisi Tarih: 1 Aralık 2015 Bu çalışmada, uzun yıllar dans ettiğim bir dans topluluğunda gerçekleştirdiğim katılımlı gözlemler ve dört dansçı kadınla yaptığım derinlemesine görüşmeler üzerinden, kadınların kendilerinin ve başkalarının bedenleriyle nasıl ilişkilendiklerini, onlar hakkında neler hissettiklerini ve bu duyguların dolaşıma girerek bedenlerini nasıl şekillendirdiğini irdelemeye çalışıyorum. Bu bağlamda öncelikle hem dans salonlarında çizilen, hem de kadınların söze döktükleri bedenini/yaşamını haz ve arzu temelinde bir proje gibi tasarlayan ve dönüştüren özgür birey anlatısının imlediği neoliberal özneyi [...]

Neoliberalizm ve farklı kadınlık hallerini bir dans salonunda okumak2022-08-05T15:23:45+03:00

Kadınlara sunulan psikolojik yardım hizmetlerine feminist terapi perspektifinden eleştirel bir bakış

2022-07-25T03:24:28+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hanife PEHLİVAN Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Tarih: 1 Aralık 2015 Bu makalede, Türkiye’de ruh sağlığı sorunları yaşayan ve yardım almak amacıyla ruh sağlığı merkezlerine başvuran kadınlara verilen psikolojik yardım hizmetleri, feminist terapi perspektifinden eleştirilmiştir. Eleştiri, çoklu şiddet öyküsü olan ve yoğun psikolojik problemleri nedeniyle önce psikiyatri polikliniğine sonrada kadın danışma merkezine başvuran Ayşe kod adlı kadının hikâyesinin analizi üzerine inşa edilmiştir. Makalede şiddet ve psikolojik etkileri üzerine kısa bir girişi takiben vaka sunumu yapılmış, ardından Ayşe’ye uygulanan tanı koyma ve tedavi yöntemi [...]

Kadınlara sunulan psikolojik yardım hizmetlerine feminist terapi perspektifinden eleştirel bir bakış2022-07-25T03:24:28+03:00

Beyaz perdede kadın anlatısı: Mavi dalga filminin feminist incelemesi

2022-07-25T03:18:12+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İrem İNCEOĞLU Tarih: 1 Aralık 2015 Bu çalışma Yeni Türkiye Sineması içinde gelişmekte olan feminist sinema üzerine bir tartışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla kadın temsiliyetlerine bakmak ve feminist sinema dilini analiz etmek üzere, yakın zamanda çekilen Mavi Dalga 2013 filmine odaklanmaktadır. Taşrada yaşayan liseli genç kadınların sıradan öyküsünün anlatıldığı film, kadınların genellikle fettan kadın/masum kız karşıtlıklarında yer bulan normatif anlatılarından kaçınmaktadır. Bununla birlikte kadınların sadece kurbanlar olarak anlatılması yükünden de sıyrılabilmektedir. Bu makale, sinemada belli bir anlatısı olan eril ve ataerkil [...]

Beyaz perdede kadın anlatısı: Mavi dalga filminin feminist incelemesi2022-07-25T03:18:12+03:00

Kadınlık, annelik, gönüllü çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık mı Annelik mi?, Tina Miller’dan Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler ve Corinne Maier’den No Kid üzerinden bir karşılaştırmalı okuma çalışması

2022-07-25T03:12:59+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Merin SEVER Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Öğrencisi Tarih: 1 Aralık 2015 Annelik kavramı günümüzde hem geleneksel içeriğini koruyor hem de modern değişimlerle birlikte yeni anlamlar kazanıyor. Ancak annelik kurgusunun hâlâ kadınları kategorize eden ve anne olmayı tercih etmeyenler kadar edenlerin de üzerinde baskı yaratan bir içeriği var. “İdeal anne” söylemiyle birçok ikilik yaratılıyor ve bu ikilikler tüm kadınları etkiliyor. Bu yazı, “kutsal” ve “içgüdüsel” annelik mitini eleştirmeyi, “modern annelik” kurgusuyla oluşturulan beklentiler yüzünden annelerin nasıl [...]

Kadınlık, annelik, gönüllü çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık mı Annelik mi?, Tina Miller’dan Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler ve Corinne Maier’den No Kid üzerinden bir karşılaştırmalı okuma çalışması2022-07-25T03:12:59+03:00

Ailevileştirilen bakımın kürek mahkûmları: evde bakım uygulaması kapsamında bakım veren kadınların deneyimleri

2022-07-25T03:07:05+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özge Sanem Özateş GELMEZ Tarih: 1 Aralık 2015 Bu çalışmada kadının bakım emeği, 2006 yılında hayata geçirilen ve halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen evde bakım uygulaması üzerinden değerlendirilmektedir. Bu uygulama, ekonomik yoksunluk içinde yaşayan ve ağır engelli raporu bulunan bireylerin bakımlarının, kendi evlerinde net asgari ücret karşılığında akrabaları tarafından karşılanmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmayla öncelikle, evde bakım uygulamasından yararlanan hanelerde bakım veren kadınların bakım emeği ile uygulamaya ilişkin deneyimlerinin ve değerlendirmelerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bu değerlendirmelerden yola çıkılarak alternatif politika [...]

Ailevileştirilen bakımın kürek mahkûmları: evde bakım uygulaması kapsamında bakım veren kadınların deneyimleri2022-07-25T03:07:05+03:00

Soyadım kimliğimdir: hegemonik erkeklik ile Medeni Kanun’un 187. maddesi arasındaki ilişkiye eleştirel bir bakış

2022-07-25T02:31:57+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özden Melis ULUĞ Tarih: 1 Aralık 2015 Türkiye’de evlenen kadının kocasının soyadını alması durumu Medeni Kanunu’nun 187. Madde’si MK.m.187 tarafından düzenlenmektedir. Bu madde var olan ataerkil sistemin erkeğin üzerinden yeniden kurulmasına imkan vererek hegemonik erkekliğin kendini yeniden üretmesinde önemli bir rol oynamaktadır. MK.m.187 kurumsal olarak erkekliği yeniden üreterek hem erkekliğin kadın üzerindeki hakimiyetini hem de cinsiyet rollerini meşrulaştırmaktadır. Heteroseksüel normlar içerisinde evlenen çiftlerde erkek, kadını kendi ailesine “alarak”, erkekliğinin sınırlarını aile kurumu ile yeniden çizmektedir. Hem kadın kimliği hem de çocuk kimliği [...]

Soyadım kimliğimdir: hegemonik erkeklik ile Medeni Kanun’un 187. maddesi arasındaki ilişkiye eleştirel bir bakış2022-07-25T02:31:57+03:00

İlk kültürel gereç çuval ise: Erkeklik ve et yemenin kesişimselliğinde bilimsel anlatıların kuruluşu

2022-07-25T02:25:57+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ezgi BURGAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih: 1 Aralık 2015 Bu çalışma; et yeme pratiği üzerinden, insan merkezciliğin ve erkek egemenliğin kesişiminde, bilimin nasıl bir işlev gördüğü sorusuna odaklanıyor. Bu ilişkinin tarihsel-toplumsal inşası hangi çıkarlar ve nasıl bir tahakküm mantığı ile gerçekleşmektedir? Çalışma, bu soruyu Elizabeth Fisher’in “çuval kuramı”ndan hareketle ele alıyor. Buna göre ilk kültürel gereç; avlanmaya yarayacak büyük, uzun ve sert bir cisim değil, içine muhtemelen yabani yulaf tohumlarının doldurulacağı çuval gibi bir taşıma gerecidir. Ancak çuvaldansa, tarihe, çok daha [...]

İlk kültürel gereç çuval ise: Erkeklik ve et yemenin kesişimselliğinde bilimsel anlatıların kuruluşu2022-07-25T02:25:57+03:00

“Kasların efendisi”: Men’s Health dergisinde fitness söylemi

2022-07-25T02:17:40+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İlknur HACISOFTAOĞLU Gedik Üniversitesi Safter ELMAS Marmara Üniversitesi 0000-0002-8519-163X Tarih: 1 Aralık 2015 Bu makalede erkek bedeninin inşasına dönük söylemin erkek dergilerinde nasıl kurulduğunun Men’s Health dergisi örneği üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla derginin web sayfasının, son yıllarda erkek bedeninin biçimlendirilmesine ilişkin söylemde merkezi bir yer kaplayan fitness konusuna ayrılan bölümü analiz edilmiştir. Analiz sonucunda dergide fitness bölümündeki söylemin güçlü olmak, üst bedenin yüceltildiği parçalı bir beden kurgusu, çok çalışmak ve elde etmek temaları etrafında şekillendiği ortaya çıkmıştır. Derginin fitness bölümünde, erkeklerin [...]

“Kasların efendisi”: Men’s Health dergisinde fitness söylemi2022-07-25T02:17:40+03:00

Cumhuriyet’in ilk yıllarında siyasi atmosfer ve dönem dergilerinde kadın düşüncesi 1923-1925

2022-07-25T02:05:38+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ümüt AKAGÜNDÜZ Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Tarih: 1 Aralık 2015 Düşünce yaşamının güçlü odak noktalarından olan dergilerin insana ait unsurlar üzerindeki etkileri sayesinde tarihçilerin, sosyologların, edebiyatçıların ve antropologların yararlanabileceği politik, diplomatik, ekonomik ve bilimsel pek çok bilgi edinilebilmektedir. Özellikle kolektif zihniyet ve düşünce tarihi üzerine çalışan tarihçiler, Türkiye’nin geçmişini aydınlatırken uzun zamandan beridir dergilerden yararlanmaktadır. Siyaset, toplum, ekonomi, bürokrasi ve kültür Batılılaşma çerçevesinde Türkiye’de değiştirilirken geçmişin değerleri, Cumhuriyet’in yeni yönetici kadroları tarafından eleştirilmiş bu da dönem dergilerine yansımıştır. Özellikle 1923-1925 yılları [...]

Cumhuriyet’in ilk yıllarında siyasi atmosfer ve dönem dergilerinde kadın düşüncesi 1923-19252022-07-25T02:05:38+03:00
Go to Top