• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar: İlknur HACISOFTAOĞLU
  Gedik Üniversitesi

  Safter ELMAS
  Marmara Üniversitesi
  0000-0002-8519-163X

 • Tarih: 1 Aralık 2015

Bu makalede erkek bedeninin inşasına dönük söylemin erkek dergilerinde nasıl kurulduğunun Men’s Health dergisi örneği üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla derginin web sayfasının, son yıllarda erkek bedeninin biçimlendirilmesine ilişkin söylemde merkezi bir yer kaplayan fitness konusuna ayrılan bölümü analiz edilmiştir. Analiz sonucunda dergide fitness bölümündeki söylemin güçlü olmak, üst bedenin yüceltildiği parçalı bir beden kurgusu, çok çalışmak ve elde etmek temaları etrafında şekillendiği ortaya çıkmıştır. Derginin fitness bölümünde, erkeklerin bedensel gösterimleri “ideal erkek bedeni”nin sunumuna dönüktür. Söz konusu sunum, geleneksel temsil biçimlerinden farklı olarak özenle inşa edilmiş bedenleri sergilemeye ve o bedenlere sahip olmaya dönük isteği kışkırtmaya hizmet etmektedir. Fakat burada önemli olan, güçlülüğün, sertliğin ve erkeksiliğin vurgulanmaya devam etmesidir. Bedeni görünürleşen erkeğin kadınsılaşma tehlikesi karşısında erkekliğini koruması büyüklük ve güçlülük vurgusunun öne çıkması yoluyla sağlanmaktadır. Büyüklük ve güçlülüğün sergilenmesi sırasında üst beden, eril beden inşasının merkezi olarak, parçalı bedenin bir bölümü şeklinde ele alınmaktadır. Dergide öne çıkan bir başka tema ise sonuçtan çok istenen bedenin inşa edilmesi sürecine odaklanılarak, istenilen amaca ulaşmada çok çalışmanın öneminin vurgulanmasıdır.

Erkeklik, Beden, Men’s Health, Fitness Söylemi

İlknur HACISOFTAOĞLU
Gedik Üniversitesi

Safter ELMAS
Marmara Üniversitesi
0000-0002-8519-163X