• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: İrem İNCEOĞLU

  • Tarih: 1 Aralık 2015

Bu çalışma Yeni Türkiye Sineması içinde gelişmekte olan feminist sinema üzerine bir tartışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla kadın temsiliyetlerine bakmak ve feminist sinema dilini analiz etmek üzere, yakın zamanda çekilen Mavi Dalga 2013 filmine odaklanmaktadır. Taşrada yaşayan liseli genç kadınların sıradan öyküsünün anlatıldığı film, kadınların genellikle fettan kadın/masum kız karşıtlıklarında yer bulan normatif anlatılarından kaçınmaktadır. Bununla birlikte kadınların sadece kurbanlar olarak anlatılması yükünden de sıyrılabilmektedir. Bu makale, sinemada belli bir anlatısı olan eril ve ataerkil söylemlere değinerek feminist film anlatıları sayesinde bu döngünün kırılabilme olasılığını ele almaktadır.

İrem İNCEOĞLU