• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Hanife PEHLİVAN
    Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

  • Tarih: 1 Aralık 2015

Bu makalede, Türkiye’de ruh sağlığı sorunları yaşayan ve yardım almak amacıyla ruh sağlığı merkezlerine başvuran kadınlara verilen psikolojik yardım hizmetleri, feminist terapi perspektifinden eleştirilmiştir. Eleştiri, çoklu şiddet öyküsü olan ve yoğun psikolojik problemleri nedeniyle önce psikiyatri polikliniğine sonrada kadın danışma merkezine başvuran Ayşe kod adlı kadının hikâyesinin analizi üzerine inşa edilmiştir. Makalede şiddet ve psikolojik etkileri üzerine kısa bir girişi takiben vaka sunumu yapılmış, ardından Ayşe’ye uygulanan tanı koyma ve tedavi yöntemi ana akım psikoterapi kuramları çerçevesinde kavramsallaştırılmıştır.Daha sonrada Ayşe’ye uygulanan biyomedikal temelli tanı alma ve tedavi sürecine ve ana akım psikoterapi uygulamalarına yönelik feminist terapi perspektifinden eleştirel bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca kadınların psikolojik problemlerinin çözümüne ilişkin feminist terapi temelli bir müdahale önerisi getirilmiştir.

kadın, psikoterapi, feminist terapi, biyomedikal model, feminizm

Hanife PEHLİVAN  
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi