• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Özge Sanem Özateş GELMEZ

  • Tarih: 1 Aralık 2015

Bu çalışmada kadının bakım emeği, 2006 yılında hayata geçirilen ve halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen evde bakım uygulaması üzerinden değerlendirilmektedir. Bu uygulama, ekonomik yoksunluk içinde yaşayan ve ağır engelli raporu bulunan bireylerin bakımlarının, kendi evlerinde net asgari ücret karşılığında akrabaları tarafından karşılanmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmayla öncelikle, evde bakım uygulamasından yararlanan hanelerde bakım veren kadınların bakım emeği ile uygulamaya ilişkin deneyimlerinin ve değerlendirmelerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bu değerlendirmelerden yola çıkılarak alternatif politika ve hizmet önerilerinin getirilmesi ise araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışma nitel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiştir.

Cinsiyetçi İşbölümü, Bakım Emeği, Sosyal Politika, Evde Bakım Uygulaması, Feminist Yöntembilim

Özge Sanem Özateş GELMEZ