Yıl 2020 – Cilt 12 – Sayı 1

Yıl 2020 – Cilt 12 – Sayı 1

Esnek Kapitalizm Koşullarında Kadının İstihdamı ve Güçlendirilmesi Paradoksu

2022-08-08T18:15:11+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Miki Suzuki HİM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1426-8695 Tarih: 1 Haziran 2020 Bu makale, kadının esnek kapitalizm koşullarında istihdamının, onun güçlendirilmesindeki paradoksal etkisini tartışmaktadır. İhracata yönelik fabrikalar, çalışanlarını toplumun daha yoksul kesimlerindeki kadınlardan seçerler ve bu kadınların gelirleri, hanedeki yoksulluğu azaltmakta önemli katkı sağlar. Bununla birlikte, kadının ücretli işte çalışmasının onun güçlenmesindeki etkisi tartışmalı bir konudur. Birçok sosyalist-feminist eleştirel düşünür, ihracata yönelik sanayilerin sömürücü yönlerini vurgulamaktadır. Mikro düzeydeki çalışmalar, kadınların istihdam vasıtasıyla günlük yaşamdaki güçlenme deneyimlerine dikkat çekmektedir. Materyalist feminist bakış açısını ve [...]

Esnek Kapitalizm Koşullarında Kadının İstihdamı ve Güçlendirilmesi Paradoksu2022-08-08T18:15:11+03:00

Mahremiyetin Coğrafyalarının Değişimi: İstanbul’da Tinder Kullanan Kadınlar Hakkında Bir Araştırma

2022-08-07T18:32:02+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ayla DENİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5964-0131 Tarih: 1 Haziran 2020 Bu çalışmada, Istanbul’da Tinder kullanan kadınların deneyimleri üzerinden mahremiyet coğrafyalarının değişimi tartışılmaktadır. Çalışma kapsamında İstanbul’da 28 kadınla derinlemesine görüşmeler yapıldı. Bunlara dayanarak kadınların Tinder’ı kullanma akışları çizildi ve uygulamanın kullanılma mekânları belirlendi. Çalışma kapsamında anlaşıldı ki kadınlar, uygulamayı kullandıklarını gizliyorlar ve bu nedenle de yaşadıkları ve çalıştıkları semtlerde uygulamayı aktif olarak kullanmıyorlar. Bunun yanında kadınların ilişki arayışları farklılaşıyor ve değişen ilişkilenme türleri arasında seçim yapıyorlar. Bunda, Tinder’ın kadınların potansiyel partner havuzunu hızla genişletmeye [...]

Mahremiyetin Coğrafyalarının Değişimi: İstanbul’da Tinder Kullanan Kadınlar Hakkında Bir Araştırma2022-08-07T18:32:02+03:00

Esnek Kapitalizm Koşullarında Kadının İstihdamı ve Güçlendirilmesi Paradoksu

2022-08-06T01:34:18+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Miki Suzuki HİM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1426-8695 Tarih: 1 Haziran 2020 Bu makale, kadının esnek kapitalizm koşullarında istihdamının, onun güçlendirilmesindeki paradoksal etkisini tartışmaktadır. İhracata yönelik fabrikalar, çalışanlarını toplumun daha yoksul kesimlerindeki kadınlardan seçerler ve bu kadınların gelirleri, hanedeki yoksulluğu azaltmakta önemli katkı sağlar. Bununla birlikte, kadının ücretli işte çalışmasının onun güçlenmesindeki etkisi tartışmalı bir konudur. Birçok sosyalist-feminist eleştirel düşünür, ihracata yönelik sanayilerin sömürücü yönlerini vurgulamaktadır. Mikro düzeydeki çalışmalar, kadınların istihdam vasıtasıyla günlük yaşamdaki güçlenme deneyimlerine dikkat çekmektedir. Materyalist feminist bakış açısını ve [...]

Esnek Kapitalizm Koşullarında Kadının İstihdamı ve Güçlendirilmesi Paradoksu2022-08-06T01:34:18+03:00

Eşcinsel İlişkilerde Partner Şiddeti: Sosyal Destek ve İçselleştirilmiş Homofobi Bakımından Değerlendirilmesi

2022-07-12T20:08:19+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gizem GÜLMEZ OKAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4451-1991 Türkiye Tarih:  June 1, 2020 Bu çalışmada, Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel (LGB) yetişkin örnekleminde yakın partner şiddeti konusu incelemiş, gey ve lezbiyen partnerler arasında ortaya çıkan şiddet türleri ve yaygınlığı, yönelim bakımından fark olup olmadığı, içselleştirilmiş homofobi ile partner şiddeti arasındaki ilişki ve sosyal destek düzeyi ile partner şiddeti arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları; 105 lezbiyen (%32,51), 148 gey (%45,82) ve 70 biseksüel (%21,67) olmak üzere 323yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, “Demografik Bilgi Formu”, “Çok [...]

Eşcinsel İlişkilerde Partner Şiddeti: Sosyal Destek ve İçselleştirilmiş Homofobi Bakımından Değerlendirilmesi2022-07-12T20:08:19+03:00

Hong Kong’da Yaşayan Filipinli Ev İşi ve Bakım Çalışanları ile Kadın İşverenlerin Annelik Deneyimleri

2022-07-12T20:02:24+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Deniz KEMİK   ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2023-8764 Türkiye Tarih:  June 1, 2020 Bu makale, Hong Kong’da yaşayan Filipinli ev işi ve bakım çalışanlarının ve kadın işverenlerin annelik deneyimlerini anlamayı amaçlar ve bu deneyimlerin sınıf, etnisite ve göç politikaları kesişiminde nasıl farklılaştığını tartışır. Bu amaçla feminist duruş noktası epistemolojisinden yararlanılarak niteliksel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada on sekiz Filipinli işçi ve on sekiz kadın işveren ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve her iki gruptan beşer kadının katılımıyla dört odak grup görüşmesi düzenlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Filipinli ev [...]

Hong Kong’da Yaşayan Filipinli Ev İşi ve Bakım Çalışanları ile Kadın İşverenlerin Annelik Deneyimleri2022-07-12T20:02:24+03:00

Göç Araştırmalarında Söylem, Yöntem ve Etik: Feminist Bir Yöntem Mümkün Mü?

2022-07-12T19:51:26+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Emel COŞKUN  DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9562-7775 Türkiye Özge SARIALİOĞLU   DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5072-0530 Türkiye Cemile Gizem DİNÇER ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2220-6520 Türkiye Tarih:  June 1, 2020 Uluslararası göç çalışmaları, ulusal ve uluslararası göç politikalarındaki söylemlerden etkilenen ve gittikçe politikleşmiş bir araştırma alanıdır. Maddi kaynakları açısından devlet odaklı politikadan bağımsızlaşamayan göç araştırmaları uluslararası göç yönetimi söylemini meşrulaştırarak ulus-devletlerin göçü önleme çabalarında araçsallaşabilmektedir. Göç araştırmalarının politikleşen yapısı, benimsenen teorik yaklaşımdan veri toplama yöntemlerine kadar tüm araştırma tasarımını da yöntemsel ve etik açıdan etkilemektedir. Özellikle son [...]

Göç Araştırmalarında Söylem, Yöntem ve Etik: Feminist Bir Yöntem Mümkün Mü?2022-07-12T19:51:26+03:00

Gündelik Hayatı Dönüştüren Eylem Olarak Protesto ve Protesto Aktörü Olarak Kadınlar: Cumartesi Anneleri Üzerine Bir Değerlendirme

2022-08-05T20:19:01+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ayşem SEZER ŞANLI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0002-9954-4811 Türkiye Tarih:  June 1, 2020 Bu makale, Cumartesi Anneleri’nin sürekli protesto eyleminden yola çıkarak gündelik hayatın dönüşümünü sorunsallaştırmaktadır. Çalışmada öncelikle gündelik hayatın tekdüze yapısından çıkışın protesto eylemi ile mümkün olduğu iddia edilmektedir. İkinci olarak, gündelik hayatın sıradan aktörleri gibi değerlendirilen kadınların bir protestoya sürekli katılım sağladıklarında, toplumsal hareket aktörü olarak gündelik hayatlarını dönüştürebildikleri ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin Türkiye’de en uzun süren sivil itaatsizlik [...]

Gündelik Hayatı Dönüştüren Eylem Olarak Protesto ve Protesto Aktörü Olarak Kadınlar: Cumartesi Anneleri Üzerine Bir Değerlendirme2022-08-05T20:19:01+03:00

Nevşehir’de Kadınların Kent Deneyimi Üzerine Bir İnceleme

2022-07-12T19:34:03+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar:  Gökçe Nur ŞAFAK   AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0003-3531-9698 Türkiye Tarih: June 1, 2020 Bu makale, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün ve kentsel hizmetlerdeki sorunların kadınların gündelik hayatlarını ev odaklı sürdürmelerine ve kentte var olamamalarına yol açtığı varsayımına dayandırılmaktadır. Makale, toplumsal cinsiyet rollerinin, kent hayatının kadınsız bir görünüme sahip olmasına ve kadınların ev merkezli bir hayatın sınırları içinde kalarak kentsel alanda var olamamalarına nasıl yol açtığını araştırmaktadır. Makale, Nevşehir’de on beş kadınla yapılan yarı [...]

Nevşehir’de Kadınların Kent Deneyimi Üzerine Bir İnceleme2022-07-12T19:34:03+03:00

“Kız-Kıza Eğlence”: Mezuniyet kınası, Homososyallik ve Gençlik Kültürü

2022-07-12T19:25:25+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Selda TUNÇ SUBAŞİ  This is me ANKARA UNIVERSITY 0000-0001-7009-4848 Türkiye Tarih: June 1, 2020 Türkiye’de 2000’li yıllarda neoliberal ekonomi politikalarıyla yoğunluğunu artıran tüketim piyasasındaki ürün ve hizmetler, üniversitelerin varlığıyla yatırımların arttığı, nüfusu görece az olan küçük kentlerde pazar olarak hacmini genişletmektedir. Büyük kentlerdeki tüketim tarzlarıyla açığa çıkan yeni eğlence biçimlerinin küçük kentlere aktarılmasıyla farklı görünümler alan ve yerel dinamiklerle eklemlenen eğlence biçimleri, öğrencilerin varlığıyla farklı sosyal ve kültürel özellikler sergilemektedir. Çalışmada mezuniyet kınasının muhafazakâr kültürel bir atmosferde aldığı konum, kadın homososyalliği bağlamında ele [...]

“Kız-Kıza Eğlence”: Mezuniyet kınası, Homososyallik ve Gençlik Kültürü2022-07-12T19:25:25+03:00

Adalet Ağaoğlu’nun Radyo Oyunlarında Kadınlık Halleri

2022-07-12T19:17:48+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özlem AKKAYA  This is me YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9662-6742 Türkiye Tarih:  Devlet radyosunu çok katmanlı bir mücadele ve müzakere alanı olarak kabul eden bu çalışmada, Ağaoğlu’nun ilk iki radyo oyunu (Yaşamak ve İki Kişi Arasında), cinsiyet ideolojisiyle nasıl ilişkilendiklerini görmek üzere, kadınlık temsilleri ve anlatı yapıları temelinde eleştirel bir analize tabi tutulacaktır. Çalışmada radyonun bu ihtilaflı doğasının bir radyo çalışanı ve radyo oyun yazarı olarak Adalet Ağaoğlu’nun oyunlarına nasıl yansıdığı tartışılacak ve kadın kahramanların söz konusu oyunlarda daha büyük davaların sembollerine indirgenmiş yok-özneler olarak [...]

Adalet Ağaoğlu’nun Radyo Oyunlarında Kadınlık Halleri2022-07-12T19:17:48+03:00
Go to Top