• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar:

  Deniz KEMİK  
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  0000-0003-2023-8764
  Türkiye

 • Tarih: 

  June 1, 2020

Bu makale, Hong Kong’da yaşayan Filipinli ev işi ve bakım çalışanlarının ve kadın işverenlerin annelik deneyimlerini anlamayı amaçlar ve bu deneyimlerin sınıf, etnisite ve göç politikaları kesişiminde nasıl farklılaştığını tartışır. Bu amaçla feminist duruş noktası epistemolojisinden yararlanılarak niteliksel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada on sekiz Filipinli işçi ve on sekiz kadın işveren ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve her iki gruptan beşer kadının katılımıyla dört odak grup görüşmesi düzenlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Filipinli ev işi ve bakım çalışanlarının ve kadın işverenlerin “iyi anneliği” sınıfsal konumları, etnik kökenleri ve göç deneyimleri çerçevesinde farklı tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Filipinli yardımcıların annelik deneyimlerini çocuklarından ayrı yaşıyor olmaları, Hong Kong’un göç politikaları ve işverenleriyle kurdukları ilişkiler dönüştürürken; kadın işverenlerin annelik deneyimlerini ise Hong Kong’daki rekabetçi çocuk yetiştirme pratikleri, eğitime verilen önem ve göçmen yardımcılarından aldıkları desteğin şekillendirdiği gözlemlenmiştir.

Annelik, ev işi ve bakım emeği, sınıf, etnisite, Hong Kong