• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar:  Gökçe Nur ŞAFAK  
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
    0000-0003-3531-9698
    Türkiye

  • Tarih: June 1, 2020

Bu makale, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün ve kentsel hizmetlerdeki sorunların kadınların gündelik hayatlarını ev odaklı sürdürmelerine ve kentte var olamamalarına yol açtığı varsayımına dayandırılmaktadır. Makale, toplumsal cinsiyet rollerinin, kent hayatının kadınsız bir görünüme sahip olmasına ve kadınların ev merkezli bir hayatın sınırları içinde kalarak kentsel alanda var olamamalarına nasıl yol açtığını araştırmaktadır. Makale, Nevşehir’de on beş kadınla yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelere dayanarak hazırlanmıştır. Makalede, kadınların kent hayatında karşılaştıkları güçlükler, gündelik kentsel deneyimleri bağlamında ortaya konulmuştur.

Nevşehir, toplumsal cinsiyet rolleri, kadınların kentsel deneyimi, kadın dostu kentler