Yıl 2023 – Cilt 15 – Sayı 1

Leyla Erbil’in Politik Poetikası Üzerine Bir İnceleme

2023-06-27T22:42:25+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Belgin Tarhan Tarih: Haziran 2023 1950 yazar kuşağına dâhil olan Leyla Erbil, ilk öyküsünden son romanına kadar tüm eserlerinde eşitsiz ve gayriadil ilişkilerle hasıraltı edilen şiddet ve zulmün tanığı olmanın verdiği buhran ve travmayı anlatır. Kolektif hafızanın dışına itilen kötülükleri felsefe, psikiyatri ve modern edebiyatın imkânlarından yararlanarak yüzeye çıkarır, okuru da kendisiyle birlikte yüzleşmeye davet eder. Erbil’in anlatılarında birbirini büyüten haksızlık ve şiddet üç alanda belirir: Hane, Kültür Dünyası ve Devlet. Çalışmanın bölümlerini de oluşturan bu üç başlık altında, ataerkil toplumsal düzenden beslenen hiyerarşi [...]

Leyla Erbil’in Politik Poetikası Üzerine Bir İnceleme2023-06-27T22:42:25+03:00

Yıkılmış Kadın’ı İkinci Cinsiyet ve Müphemlik Ahlakı Üzerinden Yeniden Okumak

2023-06-28T13:45:44+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Duygu Onay Coker Tarih: Haziran 2023 Bu yazıda Simone de Beauvoir’ın Yıkılmış Kadın adlı uzun öyküsü, filozofun temel iki eseri olan İkinci Cinsiyet ve Müphemlik Ahlakı üzerinden yeniden okunmaktadır. Bunun sebebi, öyküdeki içkinliğine yazgılı görünen fedakâr eş/anne “Monique”in kendi günlük anlatısı üzerinden yıkıma doğru ilerleyen hikâyesinin, aslında bir umut ve öznelleşme öyküsü olduğunu açığa çıkarmaktır. Zira öykü kendi başına kapalı bir metin olma özelliği gösterdiğinden, kadının başarısızlığını vurguladığı iddiasıyla yazıldığı dönemde bile yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Söz konusu yeniden okuma için bu araştırma [...]

Yıkılmış Kadın’ı İkinci Cinsiyet ve Müphemlik Ahlakı Üzerinden Yeniden Okumak2023-06-28T13:45:44+03:00

Levha-i Sıhhat: Geç Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Tıbbi Bakımı Görselleştirmek

2023-06-17T09:07:34+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Çeviri Yazar/lar:  Zeynep Devrim Gürsel, Çeviri: Halide Velioğlu Tarih: Haziran 2023 Çeviri Zeynep Devrim Gürsel, Çeviri: Halide Velioğlu Dergipark Tam Metin

Levha-i Sıhhat: Geç Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Tıbbi Bakımı Görselleştirmek2023-06-17T09:07:34+03:00

“Sen de mi rahibe olacaksın?”: Sahanın Yansıması

2023-06-27T22:41:12+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Merve Çeltikci Tarih: Haziran 2023 Bir araştırma nasıl ve niçin yapılamaz? Feminist bir araştırmacı olarak edinemediğimiz bilgiler edinebildiklerimizden fazla olduğunda ya da geçiştirildiğimizde ne(leri) yapma(ma)lıyız? Araştırmamız bazen bize verilen eksik bilgiler, soramadığımız sorular, oldukça zor kopardığımız randevular ve günlerce beklemekten ibaretse nasıl bir yol izlemeliyiz? Bilgi kaynaklarımızdan tutalım girişimlerimize, araştırmanın seyri için bulduğumuz çözümlere ve sessiz kalmayı tercih ettiğimiz meselelere kadar araştırma bize kendimizi nasıl hissettiriyor? Ya da bizi nasıl konumlandırıyor? Bu makalede, devam etmekte olan, Türkiye’deki Ortodoks ve Katolik rahibelerin karşılıksız emeğini feminist [...]

“Sen de mi rahibe olacaksın?”: Sahanın Yansıması2023-06-27T22:41:12+03:00

Çevrimiçi Cinsel Taciz Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2023-06-28T14:19:39+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Erol Esen, Barışcan Öztürk, Adil Kaval Tarih: Haziran 2023 Bu çalışmanın amacı, Çevrim içi Cinsel Taciz Ölçeği’nin Türkçeye uyarlamasını gerçekleştirmek, bu kapsamda geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı ise üniversite öğrencilerinin çevrim içi cinsel tacize maruz kalmalarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Çalışmaya 340 üniversite öğrencisi (221 kadın, 119 erkek) katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla 340 katılımcıdan elde edilen veri seti ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin orijinalinde olduğu gibi 12 maddeden oluşan 2 faktörlü (cinsel ilgi [...]

Çevrimiçi Cinsel Taciz Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması2023-06-28T14:19:39+03:00

Örgütlenme Modeli Olarak Kadın Kooperatifleri: Patriyarkal Kapitalizmde Başarı Kriterlerinin Eleştirisi

2023-06-27T22:39:43+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Selma Değirmenci Tarih: Haziran 2023 Kooperatif ekonomisinin tarihsel birikimiyle değerlendirildiğinde günümüz iktisadi ilişkileri içerisinde bir alternatif yaratıp yaratmayacağı çeşitli deneyimler ve yaklaşımlar çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu tartışmaların bir ayağını da kadın kooperatifleri oluşturmaktadır. Kadın kooperatifleri, yalnızca ekonomiye indirgenen bir üretim alanı yaratmasının ötesinde kadın mücadelesinin konusu edilmektedir. Ancak bu noktada kadın kooperatiflerinin değerlendirilmesinde "başarı" ölçütü farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, kadın kooperatiflerinin “başarı” ve performans ölçütü bakımından değerlendirilmesinin cinsiyete dayalı eşitsizliğin yeniden üretilmesine nasıl etkide bulunduğu tartışılacaktır. Böyle bir tartışma, makro iktisadi perspektifin ötesine geçerek, kooperatif modelinin [...]

Örgütlenme Modeli Olarak Kadın Kooperatifleri: Patriyarkal Kapitalizmde Başarı Kriterlerinin Eleştirisi2023-06-27T22:39:43+03:00

“Yalnız Yürümeyeceksin”: Çevrim İçi Feminist Tanıklık ve Örtünmenin Dönüşen Öznellikleri

2023-06-28T13:58:57+03:00

Birincil Dil: English Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Alparslan Nas Tarih: Haziran 2023 1990’lı yıllar boyunca kadınların dini giyinme biçimleri (tesettür) kamusal alanda çeşitli kısıtlamalara maruz kalırken, bu durum Türkiye’de inanç ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkların gerçekleşmesine neden olmuştur. 2000’li yıllardan günümüze dek İslam’ın kamusal görünürlüğü artmış ve 2013 yılında başörtüsü yasağının kalkmasıyla sonuçlanmıştır. Bu dönemden itibaren tesettür üzerine tartışmalar politik alandan kültürel alana taşınmıştır. Son yıllarda muhafazakar toplumsal sınıf içerisinde tesettüre eleştirel yaklaşma eğiliminde olan yeni bir jenerasyon ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu makale, kadınların zorunlu örtünme deneyimlerine görünürlük sağlamayı amaçlamak [...]

“Yalnız Yürümeyeceksin”: Çevrim İçi Feminist Tanıklık ve Örtünmenin Dönüşen Öznellikleri2023-06-28T13:58:57+03:00

Yazar Eleştirmenlerle Buluşuyor: Mekanda Kadın: Nazanin Shahrokni’den The Politics of Gender Segregation

2023-06-28T13:58:06+03:00

Birincil Dil: İngilizce Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Kitap İncelemesi Yazar/lar: Ayşe Saktanber Tarih: Haziran 2023 Kitap incelemesi Ayşe Saktanber Dergipark Tam Metin

Yazar Eleştirmenlerle Buluşuyor: Mekanda Kadın: Nazanin Shahrokni’den The Politics of Gender Segregation2023-06-28T13:58:06+03:00

1960’lardan 2000’lere Kuşak Ve Sınıf Ekseninde İzmir’de Kadınların Kamusal Mekân Deneyimlerinin İzini Sürmek

2023-06-27T22:38:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Feyda Sayan-Cengiz, Faika Çelik Tarih: Haziran 2023 Bu çalışmanın amacı, 1960’lı yılların ortalarından 1990’lı yılların sonuna kadar İzmir’de kadınların kamusal mekân deneyimlerini, kuşak ve sınıf eksenlerinde değerlendirmek ve birbirini takip eden farklı iki kuşağa mensup kadınların deneyimlerindeki süreklilik ve dönüşümleri irdelemektir. İzmir’de yaşayan kadınların kamusallığının kuruluşunda, kamusal mekân deneyimlerinin etkisini kesişimsellik yaklaşımı çerçevesinde irdeleyen çalışma, kamusal mekân deneyimlerinin kuşak ve sınıf eksenlerinde nasıl farklılaştığını ve bu deneyimlerin sürekliliklerini/ortak yanlarını sorgulamaktadır. Araştırma, İzmir’in farklı bölgelerinde yaşayan, farklı sınıfsal konumlardan gelen ve birbirini takip eden iki [...]

1960’lardan 2000’lere Kuşak Ve Sınıf Ekseninde İzmir’de Kadınların Kamusal Mekân Deneyimlerinin İzini Sürmek2023-06-27T22:38:32+03:00

Gündelik Hayatın İzini Sürmek: Yaşlı Kadınların Gündelik Hayat Bilgisinden Turizm Mekânlarına Erişimlerini, Mekânsal Deneyimlerini ve Sınırlılıklarını Anlamak

2023-06-27T22:37:30+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Sena Kaçar, İsmail Kervankıran Tarih: Haziran 2023 Bu çalışma yaşlı kadınların gündelik hayat bilgisinden yola çıkarak turizm mekânlarına erişimlerini, yaşadıkları sınırlılıkları ve mücadele stratejilerini ele almaktadır. Çalışmanın amacı, yaşlı kadınların turizm mekânlarındaki cinsiyet ve yaş temelli toplumsal ve mekânsal örgütlenme biçiminin ayrımcı söylem ve temsili üretimlerle ortaya çıkardığı eşitsiz mekânsal ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemi izlenerek Antalya il merkezine turizm amaçlı seyahat eden 65 yaş ve üstü 20 kadın gezginle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve sahadan toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırmadan [...]

Gündelik Hayatın İzini Sürmek: Yaşlı Kadınların Gündelik Hayat Bilgisinden Turizm Mekânlarına Erişimlerini, Mekânsal Deneyimlerini ve Sınırlılıklarını Anlamak2023-06-27T22:37:30+03:00
Go to Top