• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Çeviri

  • Yazar/lar:  Zeynep Devrim Gürsel, Çeviri: Halide Velioğlu
  • Tarih: Haziran 2023

Çeviri

Zeynep Devrim Gürsel, Çeviri: Halide Velioğlu