• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Beril UĞUZ
    Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı

  • Tarih: 1 Haziran 2017

Bu çalışmada Sivil Toplum Kuruluşu STK , devlet ve feminizm arasındaki ilişki; “yönetişim feminizmi” kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Feminist STK’lar açısından yönetişim feminizmi stratejisinin feminist politika yürütmede işe yararlılığı fırsatlar ve riskler açısından tartışılmış; bu kavramı açıklığa kavuşturmada küreselleşme, toplumsal cinsiyet anaakımlaştırması ve femokratik yönetim kavramlarından faydalanılmıştır. Yönetişim feminizmi stratejisinde potansiyel risk ve fırsatları tartışabilmek için, STK ve devlet ilişkisi finansal ve politik açılardan ele alınmıştır. Devlet finansmanı ve/ya diğer resmi kaynaklardan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar veya elçilikler gelen fonların STK’ların kuruluş hedeflerini gerçekleştirmelerinde ve ilkelerine uygun hareket etmelerinde ne derece etkili oldukları sorgulanmıştır. STK’ların ne derece politika içerisinde yer aldıkları veya almaları gerektiği tartışılmıştır. Tüm bu kavram ve bağlamlar dahilinde feminist bir STK örneği olarak Ankara’da bulunan Kadın Dayanışma Vakfı incelenmiştir. Vakıf’ın devlet ve diğer resmi kurumlarla olan ilişkilerinde finansal anlamda yaşadığı zorluk ve deneyimler tartışılarak kuruluşundan günümüze kadar yaptığı çalışmalar söz konusu kavram ve tartışmalar üzerinden merceğe alınmıştır.

STK, yönetişim feminizmi, küresel feminizm, feminizmin STK’laşması, femokratikyönetim, feminist politika, insan ticareti, kadına yönelik şiddet, kadın sığınağı

Beril UĞUZ
Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı