Yıl 2017 – Cilt 9 – Sayı 2

Yıl 2017 – Cilt 9 – Sayı 2

Erkekleri feminizm içinde ve dışında çerçevelemek

2022-08-01T01:44:55+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Linn Egeberg HOLMGREN Department of Social Work, Stokholm Üniversitesi, Stokholm, İsveç ve Department of Sociology, Lund Üniversitesi, Lund, İsveç Jeff HEARN   Centre for Feminist Social Studies, Örebro Üniversitesi, İsveç; Huddersfield Üniversitesi, Birleşik Krallık ve Hanken School of Economics, Helsinki, Finlandiya Gökçesu AKŞİT   Maltepe Üniversitesi Berfin VARIŞLI   Maltepe Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2017 Bu makale toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği ve feminizmle ilgili erkeklerin değişen cinsiyet-bilinçli pozisyonlarının analizi ile feminizmdeki “Erkek Sorunu”nun bazı bağlamlarını anlatmaktadır. Önceki çalışmaların üzerine feminist literatürdeki teorik modellerin birleşimleri, mikro-sosyolojik [...]

Erkekleri feminizm içinde ve dışında çerçevelemek2022-08-01T01:44:55+03:00

“Başkanlık için Wonder Woman!”: 2016 Amerikan Başkanlık Seçimleri, Hillary Clinton ve Feminist Gelecek

2022-08-01T01:37:30+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: C Akça ATAÇ Çankaya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tarih: 1 Haziran 2017 Bu çalışma, Amerikan siyasetindeki kadın başkan tartışmalarını, ilk ideal kadın başkan prototipi olarak sunulan çizgi roman kahramanı Wonder Woman’ın ortaya çıkış hikayesi ile feminizm tarihinin kesiştiği noktalar ekseninde, özellikle ikinci dalga feminist hareket bağlamında ele almaktır. Bunu yaparken Wonder Woman’ın süper gücü olan hakikat ile feminist siyaset arasındaki ilişkiyi, ikinci dalga sürecinde patriyarkal siyasetin hakikatle verdiği en kötü sınavlardan biri olan Watergate Skandalı’nı da dahil [...]

“Başkanlık için Wonder Woman!”: 2016 Amerikan Başkanlık Seçimleri, Hillary Clinton ve Feminist Gelecek2022-08-01T01:37:30+03:00

Satı Beg Sati Bik ve İlhanlı Sonrası Orta Doğu

2022-08-01T01:29:58+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nilgün DALKESEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2017 Ebu Said Han’ın 1335 yılında ölümünden sonra, hâlihazırda yerine geçecek bir erkek evladı olmadığı için İlhanlı devletinde siyasi ve sosyal bir kargaşa oluştu. İlhanlı tahtına göz koyan emirler Cengiz Han soyundan prensleri tahta çıkardıkları kukla hanlar aracılığı ile birbirleriyle siyasi ve askeri mücadeleler içine girdiler. Bu ortamda başta Ebu Said’in kız kardeşi Satı Beg olmak üzere hanedanlık kadınları, İlhanlı hanedanlığının gerçek temsilcileri olarak siyasi ve askeri gelişmeleri etkilediler hatta çoğu zaman yönlendirdiler. Pek [...]

Satı Beg Sati Bik ve İlhanlı Sonrası Orta Doğu2022-08-01T01:29:58+03:00

Karagöz ve Geç Osmanlı İstanbul’unda Evlilik, Aile ve Toplumsal Cinsiyet

2022-08-05T13:05:10+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: D Burcu EĞİLMEZ independent Researcher Tarih: 1 Haziran 2017 Karagöz ve Geç Osmanlı İstanbul’unda Evlilik, Aile ve Toplumsal Cinsiyet Bu araştırma, Osmanlı-Türk geleneksel tiyatrosunun önemli bir örneği olan Karagöz oyunlarını evlilik, aile ve toplumsal cinsiyet ilişkileri çerçevesinde analiz etmektedir. Araştırmaya temel teşkil eden metinler, kâr-i kadîm olarak da adlandırılan yirmi yedi klasik metinden oluşmaktadır. Bu metinlerin on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyılın ilk çeyreğine ışık tuttuğu ve çoklukla İstanbul’da geçtiği kabul görmektedir. Bu bilgiler ışığında, öncelikle, aile, evlilik ve toplumsal cinsiyet rolleri [...]

Karagöz ve Geç Osmanlı İstanbul’unda Evlilik, Aile ve Toplumsal Cinsiyet2022-08-05T13:05:10+03:00

Feminist Politika Ekseninde Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Örneği

2022-08-01T01:13:48+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Beril UĞUZ Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Tarih: 1 Haziran 2017 Bu çalışmada Sivil Toplum Kuruluşu STK , devlet ve feminizm arasındaki ilişki; “yönetişim feminizmi” kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Feminist STK’lar açısından yönetişim feminizmi stratejisinin feminist politika yürütmede işe yararlılığı fırsatlar ve riskler açısından tartışılmış; bu kavramı açıklığa kavuşturmada küreselleşme, toplumsal cinsiyet anaakımlaştırması ve femokratik yönetim kavramlarından faydalanılmıştır. Yönetişim feminizmi stratejisinde potansiyel risk ve fırsatları tartışabilmek için, STK ve devlet ilişkisi finansal ve politik açılardan ele alınmıştır. Devlet finansmanı ve/ya [...]

Feminist Politika Ekseninde Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Örneği2022-08-01T01:13:48+03:00

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Ticareti: Rantsev ve Sonrası

2022-08-01T01:06:46+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nisan KUYUCU   Doktora öğrencisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümü Tarih: 1 Haziran 2017 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde AİHS yer almayan bir kavram olan insan ticareti, ilk kez 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Rantsev kararıyla AİHS’nin 4. maddesi kapsamına alınmıştır. İnsan ticareti çerçevesinde yapılmış tüm başvuruların kadınlar tarafından yapılmış olması, bu olgunun toplumsal cinsiyetle ilişkisini göstermektedir. Bu çalışmada AİHM’nin insan ticareti olgusuna yaklaşımı, insan ticareti bakımından Taraf Devletlere getirdiği pozitif yükümlülükler ve güvence altına aldığı haklar belirlenmeye çalışılacaktır. İnsan ticareti [...]

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Ticareti: Rantsev ve Sonrası2022-08-01T01:06:46+03:00

Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği

2022-08-01T00:59:12+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Raşit ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Tarih: 1 Haziran 2017 Kapsayıcılık kavramı toplumsal adalet tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefi bu tartışmaların merkezi konuları arasındadır. Bu doğrultuda bedensel özellikler, cinsiyet ya da herhangi başka bir nedene dayanmaksızın herkesi kapsayıcı bir eğitim anlayışı, kapsayıcı toplum oluşturma hedefinin önemli bir unsuru olarak görülür. Bu ideal bağlamında, bu çalışma öncelikle çağdaş siyaset felsefesinde son derece etkili olan hakkaniyet olarak adalet teorisi ve kabiliyetler yaklaşımı çerçevesinde kapsayıcılık ve kapsayıcı eğitim kavramlarını inceliyor. Ardından, yine bu [...]

Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği2022-08-01T00:59:12+03:00

Kürtaj Yasasının Arkeolojisi: Türkiye’de Kürtaj Düzenlemeleri, Edimleri, Kısıtları ve Mücadele Alanları

2022-08-01T01:02:44+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hazal ATAY NSPIRE Marie Skłodowska-Curie Fellow ve Paris Siyaset Bilimi Enstitüsü'nde Karşılaştırmalı Siyaset doktora öğrencisi Tarih: 1 Haziran 2017 Kürtaj yasaları, çoğunlukla kürtaj tartışmalarının merkezinde yer alır. Bu makale, 18. yy Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne kadar uygulanmış olan kürtaj yasalarını incelemeyi ve bu düzenlemelerin temel dinamiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda makale, Türkiye’deki kürtaj düzenlemelerinin, tıbbi ve hukuki bir gerilim hattı üzerinde ifade bulmasını ve dönüşmesini irdelemiş ve 1983’te kürtajın kısıtlı serbest bırakılmasıyla sonuçlanan yasal sürecin politik boyutlarını inceler. Makale, kürtaj düzenlemelerinin yanısıra [...]

Kürtaj Yasasının Arkeolojisi: Türkiye’de Kürtaj Düzenlemeleri, Edimleri, Kısıtları ve Mücadele Alanları2022-08-01T01:02:44+03:00
Go to Top