• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Ali SALTAN
    Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları

  • Tarih: 1 Ocak 2010

‘Hiçbir tarih dilsiz değildir. İstedikleri kadar sahiplensinler, bozsunlar, hakkında yalan söylesinler, insan tarihi çenesini kapalı tutmayı reddeder. Sağırlığa ve cehalete rağmen, geçmiş zaman şimdiki zamanın içinde tiktaklamayı sürdürür.’

Tarihi, Deneme, dil

Ali SALTAN  
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları