Yıl 2010 – Cilt 2 – Sayı 1

Yıl 2010 – Cilt 2 – Sayı 1

Reklam Mahrem Dinlemez

2022-06-29T15:46:57+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Menekşe İLDAN Tarih: 1 Ocak 2010 Günlük hayatın dönüşümünü kadının kolektif imgelem düzeyinde nasıl bir soyutlamaya tabii tutulduğunu izleyerek açığa çıkarmak mümkündür. Fotoğraf, resim, giysi veya herhangi bir nesne gündelik hayatın şifrelerinin çözülmesine fırsatlar sunmaktadır. Günümüz reklamlarının yanında çok masum gibi dursa da, 1911 Türkiye’si için oldukça cesur bir poz olduğu söylenebilir. Reklamdaki genç kadın modelin daha çok Avrupalı bir kadın gibi görülmesi hedeflenmiş. Markanın yabancı olmasının da bunda payı var kuşkusuz. Batıcı bir dergi de olsa Şehbal ve Redözü markası ürünü [...]

Reklam Mahrem Dinlemez2022-06-29T15:46:57+03:00

Türkiye Sineması’nda Kadın Yönetmenlerin Gözünden Aile İçi Şiddet: Benim Sinemalarım, Aşk Ölümden Soğuktur ve Parçalanma

2022-06-29T15:35:08+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gül YAŞARTÜK Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tarih: 1 Ocak 2010 Aile içi şiddet erkek egemen ideolojinin başka bir deyişle ataerkilliğin bir ürünüdür. Bu bağlamda kadın yönetmenlerin aile içi şiddeti ele alırken, erkek egemen söylemin dışında bir yorum getirip getirmedikleri, kadınların kendi yaşamlarına dair tecrübelerini kadın bakış açısından, kadınları özne konumuna oturtarak ve kadınları nesneleştirmeden sunup sunmadıkları önemli sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. 1980 sonrası Türkiye Sineması’nda kadın yönetmenlerin sayısı artmıştır ve kadın yönetmenlerin kadın öyküleri anlatan filmler çektikleri gözlenmiştir. Kadın yönetmen, [...]

Türkiye Sineması’nda Kadın Yönetmenlerin Gözünden Aile İçi Şiddet: Benim Sinemalarım, Aşk Ölümden Soğuktur ve Parçalanma2022-06-29T15:35:08+03:00

Tarihi Yeniden Kuranlar Üzerine Deneme

2022-06-29T15:31:27+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ali SALTAN Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Tarih: 1 Ocak 2010 ‘Hiçbir tarih dilsiz değildir. İstedikleri kadar sahiplensinler, bozsunlar, hakkında yalan söylesinler, insan tarihi çenesini kapalı tutmayı reddeder. Sağırlığa ve cehalete rağmen, geçmiş zaman şimdiki zamanın içinde tiktaklamayı sürdürür.' Tarihi, Deneme, dil Ali SALTAN   Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Dergipark Tam Metin

Tarihi Yeniden Kuranlar Üzerine Deneme2022-06-29T15:31:27+03:00

Havacılık Kursu

2022-06-29T15:26:58+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hacer YILDIZ Tarih: 1 Ocak 2010 Fotoğraf 1950 yılına ait Basın, Yayın ve Tuizm Departmanı’nın yayımladığı Türkiye’yi tanıtan bir kitaptan alınmıştır.1 Kitapta Türkiye’yi doğa güzellikleri, tarihi yerleri ve Türk halkını anlatılmakta ve o dönemin yaşamı hakkında bilgi verilmektedir. Fotoğraftaki kadınlar havacılık kursu öğrencileridir. Fotoğraftaki kadınlar mutlu görünmekte, açık saçları ve üzerlerindeki beyaz tulumlar ile modern görünmektedirler.Fotoğrafın altındaki yazıya göre “genç Türk kızları havacılık konusuna yakın ilgi göstermekte ve bütün milet vatan müdafaası için şevkle çalışmaktadır.” Fotoğraftaki kadınların kıyafetleri dönemin kadınlarının “modern” bir şekilde giyindiğinin [...]

Havacılık Kursu2022-06-29T15:26:58+03:00

Baba Zulmünden Piyasa Zulmüne Erkeklik Halleri

2022-06-29T03:00:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Zehra YILMAZ Ankara Üniversitesi, SBF Tarih: 1 Ocak 2010 Serpil Sancar’ın Metis Yayınları’ndan çıkan Erkeklik: İmkansız İktidar 2009 isimli kitabı feminist tartışmalarda görece yeni ortaya çıkan bir alana, “erkekliğe” odaklanıyor. Feministler tarafından toplumsal eşitsizliğin temeli olarak görülen “erkek egemenliği” kavramından yola çıkan kitapta erkekliğin toplumsal olarak nasıl inşa edildiği, hangi araçlarla meşru kılındığı ve nasıl bir dönüşüm geçirdiği açıklanıyor. Küresel kapitalizmin piyasayı ve buna bağlı olarak toplumsal yapıyı düzenleme sürecinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin aldığı biçimleri feminist tartışmaların egemen yaklaşımı olan “kadınlık” üzerinden [...]

Baba Zulmünden Piyasa Zulmüne Erkeklik Halleri2022-06-29T03:00:32+03:00

Utanç Kapısında Evlilik

2022-07-24T10:53:09+03:00

First Language: Turkish Subjects:  Women's Studies Journal Section: Research Article Authors: Maria FORMOLA Dates: 1 January 2010 Music has a catchy beat. Men are straight and firm, the young women pretty and the mature women fierce. Many shots of stone walls and doors and conversations in doorways. There is a rite of passage in progress that involves the whole village that contrasts in rhythm to the private events. The men are allowed to fight and the women placate and work beneath the public eye tho the older one is fierce. When the groom is called [...]

Utanç Kapısında Evlilik2022-07-24T10:53:09+03:00

2009 Yılını Geride Bırakırken Van’da Kadın Profili

2022-06-29T02:50:34+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Van Kadın DERNEĞİ Tarih: 1 Ocak 2010 2009 yılı, kurulduğumuz 2004 yılından beridir söylettiklerinden başka söz ettirmiyor ne yazık ki. Yıl içinde gerek Van’da gerekse Türkiye’de kadınların insan haklarının toplumsal, politik ve hukuksal alanda iadesi gerek sivil toplum, gerek medya gerekse de kamu tarafından dikkate alınıyor gibi gözükse de kadınlar bu sene de kadın oldukları için her alanda ayrımcılığa uğramaya devam etti. 2010 yılının yarısına yaklaştığımız bu günlerde de her gün bir kadın ölümü veya intiharı ile yüzyüze kalıyoruz. Türkiye’nin anti-demokratik yaşam [...]

2009 Yılını Geride Bırakırken Van’da Kadın Profili2022-06-29T02:50:34+03:00

Evim, Güzel Evim: Bir Sığınmaevinde Feminist Yapı Çözümü

2022-06-29T02:41:58+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gökçe BAYRAKÇEKEN TÜZEL   Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi Yöneticisi Didem GEDİZ GELEGEN   Çankaya Belediyesi Sağlık Müdür Yardımcısı Tarih: 1 Ocak 2010 Bu yazı Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlayan deneyimimizi gözden geçirmeyi ve aktarmayı amaçlamaktadır. Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi yerel yönetime bağlı bir sığınmaevidir ve gerek örgütsel yapısı ve gerek iç işleyişi açısında dikkat çekici ataerkil örüntülerle çevrilmiştir. Sığınmaevi içindeki çalışmalarımız ataerkil şiddetten bağımsız bir örgütlenme, çalışma ve nihayet yaşama alanı geliştirmek niyeti çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yazıda bir yandan sığınmaevinde [...]

Evim, Güzel Evim: Bir Sığınmaevinde Feminist Yapı Çözümü2022-06-29T02:41:58+03:00

Kadına yönelik şiddet karşısında haber etiği

2022-06-29T02:30:07+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Çiler DURSUN Ankara Üniversitesi Tarih: 1 Ocak 2010 Kadına yönelik şiddetin haberler boyunca nasıl temsil edildiği konusu, eleştirel ve feminist medya çalışmalarının uzun zamandır ilgi alanında yer almaktadır. Pek çok araştırmada bu temsillerin ve genel olarak kadının temsilinin, toplumsal alanda kadın aleyhine anlamları destekleyecek biçimde inşa edildiği ortaya konmuştur. Bu sorunlu temsilin temel dinamiğini liberal pozitivist yaklaşımın varsaydığı haber denilen bilginin nesnel ve tarafsız bir gerçekliği yansıtabileceğini iddia eden epistemik statüsünde aramak gerekmektedir. Haber, kadınla ilgili imgelerin ve anlamların varolan ataerkil anlam [...]

Kadına yönelik şiddet karşısında haber etiği2022-06-29T02:30:07+03:00

Cumhuriyet “İmkânsız Aşk”a Karşı

2022-06-29T01:57:51+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İ Hakan DÖNMEZ Gazi Üniversitesi Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tarih: 1 Ocak 2010 Bu çalışmada Karaosmanoğlu’nun “Hüküm Gecesi”, “Ankara” ve “Hep O Şarkı” romanları zaman zaman diğer romanlarına da göndermeler yaparak karşılaştırmalı biçimde incelenmiştir. Cumhuriyet ideallerini tanımlayan aydınlardan birisi olan Karaosmanoğlu, “Ankara” dışındaki tüm romanlarında gelenek ve geçmiş eleştirisini “İmkânsız Aşk” kurgusuyla paralel olarak işlemiş, yalnızca Cumhuriyet’in ilk yıllarını konu aldığı “Ankara” romanında “mümkün aşk”a yer vermiştir. Karaosmanoğlu’nun; iktidar ilişkilerini de biçimlendiren geleneksel ataerkil anlayışı, erkeklik gururu ve kadınlık namusuyla [...]

Cumhuriyet “İmkânsız Aşk”a Karşı2022-06-29T01:57:51+03:00
Go to Top