Yıl 2012 – Cilt 4 – Sayı 2

Yıl 2012 – Cilt 4 – Sayı 2

Gizem ya da Sapkınlık: Türkiye’de 1930-60 Yılları Arasında Seksoloji Söylemi

2022-08-05T20:06:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Aslı YAZICI YAKIN Antropoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2012 Türkiye’de 1930–60 yılları arasında kadınlara hitap eden başlıklarıyla cinsi ve cinsî terbiyeye yönelik bir dizi metin yayımlandı. Kadınlara, erkeklerle nasıl konuşulacağını, bedenlerini nasıl terbiye etmeleri gerektiğini ve toplum içindeki uygun davranışları öğretmeye talip olan bu dergi ve kitaplar doğa-kültür, beden-zihin gibi kavramsal ayrımlarla hizalanan yerleşik bir akıl yürütmeden ve on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da gelişen popüler seksoloji söyleminden beslendiler. Tüm bu metinlerde kadın bir dizi akıl yürütme ile aşamalı bir [...]

Gizem ya da Sapkınlık: Türkiye’de 1930-60 Yılları Arasında Seksoloji Söylemi2022-08-05T20:06:32+03:00

Tüketilen ve “İktidar”laşan bir beden: “Amerikan Sapığı”

2022-08-05T20:07:56+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Çiğdem AKGÜL Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Tarih: 1 Haziran 2012 Kapitalizmin yükselmesi ile beraber önem kazanan beden ve cinsellik, hem sosyal ve siyasi hem de ekonomik mekanizmaların denetimine girmeye başlamıştır. Makale, bu gelişmeye paralel bedenin kurgulanan, inşa edilen, hatta üzerinde çalışılan, teoriler üretilen bir alan olduğunu iddia eden, bu yüzden birbirine benzemez olduğu iddia edilen beden ve cinselliklerin gerçekte ne kadar “öznel” ve de “doğal” olduğunu sorgulayarak “biyoloji”ye derin bir darbe indiren Foucault’nun bedenler üzerinde iktidarı açımlayan “tüketim kültürü kuramını” baz alıyor [...]

Tüketilen ve “İktidar”laşan bir beden: “Amerikan Sapığı”2022-08-05T20:07:56+03:00

Seksoloji: 1945-1955 arası Türkiye’de cinsel terbiye

2022-08-05T20:09:26+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ezgi SARITAŞ Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tarih: 1 Haziran 2012 Bu yazıda 1949-1954 yılları arasında yayımlanmış Seksoloji: Cinsî Bilgiler Mecmuası’nı incelemeyi amaçlıyorum. Yapacağım incelemeyle, 1950lerin başında Türkiye'de cinselliğe dair söylemlerin 'cinsel terbiye' başlığı altında nasıl eklemlendiklerine ve geçerli kılındıklarına bakacağım. Her ne kadar salt dergi üzerine yapacağım inceleme dönemin cinsiyet rejimini anlamaya yetmeyecek olsa da, derginin içeriği dönemin toplumsal cinsiyet ilişkileri bağlamında değerlendirildiğinde önem kazanmaktadır. Foucault’nun on dokuzuncu yüzyıl cinsel bilimi için sorduğu bir sorunun, bu yazının ele aldığı [...]

Seksoloji: 1945-1955 arası Türkiye’de cinsel terbiye2022-08-05T20:09:26+03:00

Cinsel tacizle suçlanan feminist: Jane Gallop

2022-08-05T20:10:30+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Alev ÖZKAZANÇ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ankara Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2012 Ünlü bir feminist edebiyat profesörü olan Jane Gallop, 1997 yılında çalıştığı Amerikan Üniversitesinde iki kadın öğrencisi tarafından cinsel tacizle suçlanmış, yapılan soruşturmanın ardından, cinsel taciz suçlaması haklı görülmemiş ancak üniversitenin “rızaya dayalı gönül ilişkilerini” onaylamayan politika ilkesini ihlal ettiği için uyarı almıştı. Gallop, olayın ardından yazdığı “Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist” adlı kitabında, hem kendi olayına açıklık getirmekte, hem de cinsel tacize karşı feminist siyasete dair çok çarpıcı ve etkili [...]

Cinsel tacizle suçlanan feminist: Jane Gallop2022-08-05T20:10:30+03:00

Hakiki Cinsiyet, Yasanın Boyunduruğu ve Siyasi Öznellik

2022-08-05T20:11:27+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özkan AGTAŞ Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 0000-0001-8483-2805 Tarih: 1 Haziran 2012 Cinsel davranışları boyunduruk altına sokmak, yasanın belki de en eski takıntılarından biridir. Fakat yüzyıllar boyunca yasanın hedeflediği şey, hakiki bir cinsiyet talebinde bulunmak değil, belirli cinsel davranışları, evlilik ilişkilerini merkeze alarak yasaklamaktı. Eş cinselliği, bir hakikat ve bir müdahale alanı olarak inşa eden şey, yasadan çok norm olmuştur: Yasanın cezalandırdığı şey belirli bir cinsel ilişki türüydü, oysa normun patolojik ilân ettiği şey bir tür olarak eşcinselliktir. Nitekim buna [...]

Hakiki Cinsiyet, Yasanın Boyunduruğu ve Siyasi Öznellik2022-08-05T20:11:27+03:00

Suriyeli yazar Ğalya Kabbani’den “Bayan Robinson ile bir fincan çay”

2022-08-05T20:12:23+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Bülent KORKMAZ Yıldırım Bayezit Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Tarih: 1 Haziran 2012 Bu çalışmada Ğalya Kabbani adlı Suriye’li kadın yazarın “Bayan Robinson ile Bir Fincan Çay” adlı öyküsünün çevirisinin yapılması ve incelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yazarın hayat öyküsü, eserlerinin tanıtımı ve Arap edebiyatındaki yerine dair kısa bir sunum yapılmıştır. Çalışmanın esasını Arapça asıl metnin İngilizceye yapılmış çevirisi ışığında tercüme edilmesi teşkil etmiştir. Ğalya Kabbani, kısa öykü, Orta Doğu, sürgün, Batı Bülent KORKMAZ   Yıldırım Bayezit Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Dergipark [...]

Suriyeli yazar Ğalya Kabbani’den “Bayan Robinson ile bir fincan çay”2022-08-05T20:12:23+03:00

Sınıfta ırk ve ırkçılık- Öteden öfkeyle bakmak

2022-08-05T20:14:18+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Audrey KOBAYASHİ Tarih: 1 Haziran 2012 Bu forum, ‘coğrafyacılar olarak yaptığımız herşey, toplum meseleleri ile alakalıdır’ diyen önermeyi ciddiye almaktadır. Forumumuz, ‘pedagoji’ ve ‘politika’ kavramlarının açılımlarını kullanarak, toplumun daha geniş kesimlerinin, her daim içerisinde -bilerek veya bilmeyerek ve kasten ya da değil bulunduğumuz yönlendirme ve şekillendirme süreçlerimizin nasıl ve hangi sebeplerle olduğu üzerine fikir yürütmektedir. Birçoğumuza göre, bu tür şekillendirme ve yönlendirmeler sadece veya genellikle etkileme veya niyet açısından anlamlı bulduğumuz etkinlikler- örneğin politika üretmeye dönük araştırmalar gibi üzerinden ilerler. Halbuki, bu [...]

Sınıfta ırk ve ırkçılık- Öteden öfkeyle bakmak2022-08-05T20:14:18+03:00
Go to Top