• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Bülent KORKMAZ
    Yıldırım Bayezit Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı

  • Tarih: 1 Haziran 2012

Bu çalışmada Ğalya Kabbani adlı Suriye’li kadın yazarın “Bayan Robinson ile Bir Fincan Çay” adlı öyküsünün çevirisinin yapılması ve incelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yazarın hayat öyküsü, eserlerinin tanıtımı ve Arap edebiyatındaki yerine dair kısa bir sunum yapılmıştır. Çalışmanın esasını Arapça asıl metnin İngilizceye yapılmış çevirisi ışığında tercüme edilmesi teşkil etmiştir.

Ğalya Kabbani, kısa öykü, Orta Doğu, sürgün, Batı

Bülent KORKMAZ  
Yıldırım Bayezit Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı