• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar: Zelal ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
  MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
  0000-0002-6839-8903

  Asuman KEYSAN
  MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
  0000-0002-5377-2114

 • Tarih: 20 Aralık 2020

Bu çalışma, Türkiye’de başörtüsü yasağının kaldırılması ve artan otoriter toplumsal cinsiyet ikliminin etkisinden sonra eylemlilikleri dönüşüme uğrayan iki İslamcı kadın STK’sı olan AKDER ve BKP’ye odaklanmaktadır. 2012 ve 2018 yıllarında yapılan derinlemesine görüşmelere dayanarak, bu iki STK tarafından kullanılan cinsiyet, cinsiyet eşitliği, annelik ve iş-yaşam dengesi kavramlarını eleştirel çerçeve analizi kullanarak anlamayı hedeflemektedir. Bunu yaparken, bu iki STK’nın değişim ve sürekliliğini karşılaştırmalı olarak kavramaya çalışan bu çalışma, Türkiye’deki yeni
toplumsal cinsiyet ikliminde BKP’nin 2012-2018 yılları arasında feminist çerçevelerle uyum içindeki konumunu korurken, AKDER’in 2012 yılındaki durumundan farklılaşarak Türkiye’deki iktidar rejiminin teşvik ettiği dindar muhafazakar dünya görüşü ile oldukça uyumlu hale dönüştüğünü ileri sürmektedir.

konu çerçeveleme, toplumsal cinsiyet eşitliği, AKDER, BKP başörtüsü sonrası dönem

Zelal ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-6839-8903

Asuman KEYSAN
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-5377-2114