Yıl 2020 – Cilt 12 – Sayı 2

Yıl 2020 – Cilt 12 – Sayı 2

Kilitler Altına Alınmış Kadın Bedeninin Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde Uyanışı

2022-08-09T01:24:42+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Muzaffer Derya NAZLIPINAR SUBAŞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0798-1142 Tarih: 20 Aralık 2020 Platon ile başlayıp, Aristoteles ile sistematik hale gelen ve Fransız filozof René Descartes ile birlikte ‘Kartezyen Düalizmi’ olarak kabul edilen ‘ben/öteki’, ‘özne/nesne’, ‘zihin/beden’, ‘mantık/duygu’ ve ‘maddesellik/rasyonellik’ dikotomileri, ataerkil toplumlarca zamanla ‘eril/dişil’ karşıtlığına dönüştürülmüştür. Kadın bedeni ve cinselliği üzerinden gerçekleşmiş bu dönüşüm süreci kadını erkek bakış açısıyla tanımlayarak ötekileştirmiş ve ataerkil sınırlandırmalar içinde tutsak etmiştir. Bu esaretten kurtulabilmenin arayışı içerisinde kadınlar ve kadın yazarlar, silikleştirilen bedenlerini ve dillendiril(e)meyen cinselliklerini dile getirme, zorunlu [...]

Kilitler Altına Alınmış Kadın Bedeninin Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde Uyanışı2022-08-09T01:24:42+03:00

Benzeşen/Farkılaşan Çerçeveler: Türkiye’deki İslamcı Kadın STK’lar Örneği

2022-08-09T01:15:51+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Zelal ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar) MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0002-6839-8903 Asuman KEYSAN MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0002-5377-2114 Tarih: 20 Aralık 2020 Bu çalışma, Türkiye'de başörtüsü yasağının kaldırılması ve artan otoriter toplumsal cinsiyet ikliminin etkisinden sonra eylemlilikleri dönüşüme uğrayan iki İslamcı kadın STK'sı olan AKDER ve BKP’ye odaklanmaktadır. 2012 ve 2018 yıllarında yapılan derinlemesine görüşmelere dayanarak, bu iki STK tarafından kullanılan cinsiyet, cinsiyet eşitliği, annelik ve iş-yaşam dengesi kavramlarını eleştirel çerçeve analizi kullanarak anlamayı hedeflemektedir. Bunu yaparken, bu iki STK'nın değişim ve sürekliliğini karşılaştırmalı olarak [...]

Benzeşen/Farkılaşan Çerçeveler: Türkiye’deki İslamcı Kadın STK’lar Örneği2022-08-09T01:15:51+03:00

Coğrafi Araştırma Yöntemlerinin Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin İncelenmesine Katkısı

2022-08-09T00:53:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gökben DEMİRBAŞ (Sorumlu Yazar) TRAKYA UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 0000-0002-0633-4672 Tarih: 20 Aralık 2020 Sosyal davranış ve mekânın birbirini nasıl karşılıklı olarak ürettiği konusuna ilginin artmasına paralel olarak sosyal bilimlerde coğrafi araştırma yöntemlerinin kullanımı da artmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu yöntemlerin uygulanışı, ürettikleri verinin niteliği ve sahadaki deneyimlere ilişkin sınırlı sayıda kaynak mevcuttur. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet ve sınıf dinamiklerinin kadınların mahalle düzeyinde ‘serbest zaman’ (leisure) deneyimlerini nasıl şekillendirdiğini inceleyen doktora tezimin saha deneyimlerini değerlendiriyorum. 2014-2015 yılları içinde toplamda 8 [...]

Coğrafi Araştırma Yöntemlerinin Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin İncelenmesine Katkısı2022-08-09T00:53:49+03:00

Kilitler Altına Alınmış Kadın Bedeninin Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde Uyanışı

2022-08-06T13:36:35+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Tarih:  Kilitler Altına Alınmış Kadın Bedeninin Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde Uyanışı Platon ile başlayıp, Aristoteles ile sistematik hale gelen ve Fransız filozof René Descartes ile birlikte ‘Kartezyen Düalizmi’ olarak kabul edilen ‘ben/öteki’, ‘özne/nesne’, ‘zihin/beden’, ‘mantık/duygu’ ve ‘maddesellik/rasyonellik’ dikotomileri, ataerkil toplumlarca zamanla ‘eril/dişil’ karşıtlığına dönüştürülmüştür. Kadın bedeni ve cinselliği üzerinden gerçekleşmiş bu dönüşüm süreci kadını erkek bakış açısıyla tanımlayarak ötekileştirmiş ve ataerkil sınırlandırmalar içinde tutsak etmiştir. Bu esaretten kurtulabilmenin arayışı içerisinde kadınlar ve kadın yazarlar, silikleştirilen bedenlerini ve dillendiril(e)meyen cinselliklerini dile getirme, zorunlu [...]

Kilitler Altına Alınmış Kadın Bedeninin Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde Uyanışı2022-08-06T13:36:35+03:00

Benzeşen/Farkılaşan Çerçeveler: Türkiye’deki İslamcı Kadın STK’lar Örneği

2022-08-06T13:16:44+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Zelal ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar) MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0002-6839-8903 Tarih: 20 Aralık 2020 Bu çalışma, Türkiye'de başörtüsü yasağının kaldırılması ve artan otoriter toplumsal cinsiyet ikliminin etkisinden sonra eylemlilikleri dönüşüme uğrayan iki İslamcı kadın STK'sı olan AKDER ve BKP’ye odaklanmaktadır. 2012 ve 2018 yıllarında yapılan derinlemesine görüşmelere dayanarak, bu iki STK tarafından kullanılan cinsiyet, cinsiyet eşitliği, annelik ve iş-yaşam dengesi kavramlarını eleştirel çerçeve analizi kullanarak anlamayı hedeflemektedir. Bunu yaparken, bu iki STK'nın değişim ve sürekliliğini karşılaştırmalı olarak kavramaya çalışan bu çalışma, Türkiye'deki yeni toplumsal [...]

Benzeşen/Farkılaşan Çerçeveler: Türkiye’deki İslamcı Kadın STK’lar Örneği2022-08-06T13:16:44+03:00

Coğrafi Araştırma Yöntemlerinin Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin İncelenmesine Katkısı

2022-08-06T17:14:14+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gökben DEMİRBAŞ (Sorumlu Yazar) TRAKYA UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATİVE SCIENCES 0000-0002-0633-4672 Türkiye Tarih: 20 Aralık 2020 Sosyal davranış ve mekânın birbirini nasıl karşılıklı olarak ürettiği konusuna ilginin artmasına paralel olarak sosyal bilimlerde coğrafi araştırma yöntemlerinin kullanımı da artmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu yöntemlerin uygulanışı, ürettikleri verinin niteliği ve sahadaki deneyimlere ilişkin sınırlı sayıda kaynak mevcuttur. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet ve sınıf dinamiklerinin kadınların mahalle düzeyinde ‘serbest zaman’ (leisure) deneyimlerini nasıl şekillendirdiğini inceleyen doktora tezimin saha deneyimlerini değerlendiriyorum. 2014-2015 yılları içinde [...]

Coğrafi Araştırma Yöntemlerinin Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin İncelenmesine Katkısı2022-08-06T17:14:14+03:00

Erkeklerle Şiddeti Konuşmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddeti Anlama ve Önlemede Erkek Katılımını Psikososyal Yaklaşımın Sunduğu İmkânlar Üzerinden Düşünmek

2022-08-05T16:43:20+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Erman Örsan YETİŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7088-8138 Türkiye Tarih:  Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek için erkeklerin rol ve sorumluluklarını ön plana çıkaran, bu şiddetin son bulmasında çözümün bir parçasının erkekler olduğunu düşünen görüşler giderek önem kazanmıştır. Erkeklerin şiddetin önlenmesine katılımının yollarını sorgularken, her şeyden önce şiddeti nasıl algıladıkları sorusunun cevabının eksik kaldığını görürüz. Kriminoloji alanında benimsenen psikososyal yaklaşım, derinlikli ve kapsamlı bir analiz sunduğu nispette, bu soruya tatmin edici cevaplar geliştirilmesine imkân sağlayabilir. Hem toplumsal cinsiyet çalışmalarında hem de kriminoloji alanında [...]

Erkeklerle Şiddeti Konuşmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddeti Anlama ve Önlemede Erkek Katılımını Psikososyal Yaklaşımın Sunduğu İmkânlar Üzerinden Düşünmek2022-08-05T16:43:20+03:00

Video Temelli Mülakatlarda Kadına Yönelik Şiddet

2022-08-08T02:39:09+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Esra KARAKUŞ UMAR   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 0000-0003-1764-9394 Türkiye Tarih:  Fiziksel şiddet, şiddetin en belirgin halidir. Fiziksel şiddete maruz kalan birey, şiddete uğradığının farkındadır. Psikolojik, ekonomik ya da dijital şiddet örnekleri ise hem şiddete maruz kalan hem de şiddet uygulayan için sınırları belirsiz alanları temsil etmektedir. Hâlbuki şiddeti önlemede öncelikli olarak bireyin neyi deneyimlediğinin farkında olması gerekmektedir. Fark eden birey, koşullar oluştuğunda şiddeti önlemek için harekete geçebilecektir. Çalışmada, sosyoloji alanına yeni bir veri toplama tekniği [...]

Video Temelli Mülakatlarda Kadına Yönelik Şiddet2022-08-08T02:39:09+03:00

Kadınlık ve Erkekliğin Değişmeyen Halleri: Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet

2022-08-05T16:45:01+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Elif AKÇALI   KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-7372-7468 Türkiye İrem İNCEOĞLU   KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-2430-5517 Türkiye Tarih:  Bu makalede dizilerdeki kadın ve erkek temsillerinin kısıtlılığını kapsamlı bir örneklem içinde ortaya çıkaran en güncel araştırmalardan biri olan TÜSİAD desteğiyle gerçekleştirilmiş Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması’ndan (2018) yola çıkılarak araştırmanın ortaya koyduğu içerik analizine dayalı sonuçların metin analizi ile derinleştirilmesi amaçlanmıştır. Kadın ve erkek karakterlerin fiziksel ve duygusal özellikleri, üstlendikleri roller, ve yer aldıkları sahneler açısından kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algılarını pekiştiren [...]

Kadınlık ve Erkekliğin Değişmeyen Halleri: Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet2022-08-05T16:45:01+03:00

12 Eylül Romanında Birey: Erkekliğin Yeniden İnşası Açısından “Kusma Kulübü”nü Okumak

2022-08-05T16:45:44+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İlknur KARANFİL   BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 0000-0001-5617-6281 Türkiye Tarih:  Bu çalışmada, Mehmet Eroğlu’nun kaleme aldığı “Kusma Kulübü” romanı, Türkiye Edebiyatı’nda 12 Eylül sonrası solun yenilgisi ile ortaya çıkan darbe dönemi edebiyatının bir örneği olarak incelenecektir. Bir 12 Eylül romanı olarak Kusma Kulübü’nün erkekliğin sorgulanması ve yeniden kurulması bağlamında değerlendirilmesi çalışmanın ana amacıdır. 12 Eylül romanlarında yer alan iç sorgulamalar, psikolojik buhranlar ve bireysel kimlik konularının öne çıkışı toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kurguda edindiği rolle birleştiğinde bu [...]

12 Eylül Romanında Birey: Erkekliğin Yeniden İnşası Açısından “Kusma Kulübü”nü Okumak2022-08-05T16:45:44+03:00
Go to Top